Odluka o izboru zamjenice predsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske

NN 65/2022 (8.6.2022.), Odluka o izboru zamjenice predsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske

Ustavni sud Republike Hrvatske

933

Na temelju članka 11. točke 1. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 83/14. – pročišćeni tekst i 2/15.), Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Miroslav Šeparović, predsjednik te suci Andrej Abramović, Ingrid Antičević Marinović, Mato Arlović, Snježana Bagić, Branko Brkić, Mario Jelušić, Lovorka Kušan, Josip Leko, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić, Goran Selanec i Miroslav Šumanović, na sjednici održanoj 7. lipnja 2022., donio je

ODLUKU

O IZBORU ZAMJENICE PREDSJEDNIKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Za zamjenicu predsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske izabrana je dr. sc. Snježana Bagić.

II.

Mandat zamjenice predsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske traje dvije godine, a počinje teći od 16. lipnja 2022.

III.

Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

Broj: SuT-A-5/2022

Zagreb, 7. lipnja 2022.

Predsjednik
dr. sc. Miroslav Šeparović, v. r.