Odluka o imenovanju vijeća Ustavnog suda Republike Hrvatske

NN 65/2022 (8.6.2022.), Odluka o imenovanju vijeća Ustavnog suda Republike Hrvatske

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

934

Na temelju članka 11. točke 2. i 3. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 83/14. – pročišćeni tekst i 2/15.) Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Miroslav Šeparović, predsjednik te suci Andrej Abramović, Ingrid Antičević Marinović, Mato Arlović, Snježana Bagić, Branko Brkić, Mario Jelušić, Lovorka Kušan, Josip Leko, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić, Goran Selanec i Miroslav Šumanović, na sjednici održanoj 7. lipnja 2022., donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU VIJEĆA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Ovom odlukom imenuju se predsjednici, zamjenici predsjednika i članovi ustavnosudskih tijela iz članka 8. stavka 1. točke 2. – 5. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske, na razdoblje od dvije godine.

II.

Za predsjednike, zamjenike predsjednika i članove vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama imenuju se:

a) Prvo vijeće:

predsjednik:Branko Brkić,
zamjenik:Josip Leko,
članovi:Andrej Abramović,
Mario Jelušić,
Lovorka Kušan,
Goran Selanec.

b) Drugo vijeće:

predsjednica:Ingrid Antičević Marinović,
zamjenik:Rajko Mlinarić,
članovi:Mato Arlović,
Snježana Bagić,
Davorin Mlakar,
Miroslav Šumanović.

c) Treće vijeće:

predsjednik:Rajko Mlinarić,
zamjenica:Lovorka Kušan,
članovi:Branko Brkić,
promjenjivi član,
promjenjivi član,
promjenjivi član.

Promjenjivi članovi Trećeg vijeća imenuju se na mandat od 4 mjeseca.

Sastav i raspored promjenjivih članova Trećeg vijeća određuje se na prijedlog predsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske posebnim Zaključkom.

III.

Za predsjednike, zamjenike predsjednika i članove vijeća za rješavanje pretpostavki za odlučivanje o ustavnim tužbama imenuju se:

a) Prvo vijeće:

predsjednik:Mato Arlović,
zamjenik:Miroslav Šumanović, sudac izvjestitelj,
član:Mario Jelušić.

b) Drugo vijeće:

predsjednik:Mato Arlović,
zamjenik:Branko Brkić,
član:Rajko Mlinarić.

c) Treće vijeće:

predsjednik:Mario Jelušić,
zamjenik:Andrej Abramović,
članica:Snježana Bagić.

d) Četvrto vijeće:

predsjednica:Lovorka Kušan,
zamjenik:Goran Selanec,
član:Davorin Mlakar.

IV.

Za predsjednike, zamjenike predsjednika i članove vijeća za odlučivanje o žalbama protiv odluka o razrješenju sudačke dužnosti i odluka o stegovnoj odgovornosti sudaca imenuju se:

a) Prvo vijeće:

predsjednik:Andrej Abramović,
zamjenik:Mario Jelušić,
članovi:Branko Brkić,
Lovorka Kušan,
Josip Leko,
Goran Selanec.

b) Drugo vijeće:

predsjednik:Miroslav Šumanović,
zamjenik:Davorin Mlakar,
članovi:Ingrid Antičević Marinović,
Mato Arlović,
Snježana Bagić,
Rajko Mlinarić.

V.

Za predsjednike, zamjenike predsjednika i članove vijeća za izborne sporove imenuju se:

a) Prvo vijeće:

predsjednik:Josip Leko,
zamjenica:Snježana Bagić,
član:Branko Brkić.

b) Drugo vijeće:

predsjednik:Goran Selanec,
zamjenik:Rajko Mlinarić,
član:Miroslav Šumanović.

c) Treće vijeće:

predsjednik:Davorin Mlakar,
zamjenica:Ingrid Antičević Marinović,
članica:Lovorka Kušan.

d) Četvrto vijeće:

predsjednik:Mario Jelušić,
zamjenik:Andrej Abramović,
član:Mato Arlović.

VI.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti za obavljanje poslova, predsjednika ustavnosudskog tijela zamjenjuje zamjenik istog ustavnosudskog tijela.

U slučaju istodobne odsutnosti ili spriječenosti predsjednika ustavnosudskog tijela i njegova zamjenika, poslove predsjednika obavlja sudac kojeg odredi predsjednik Ustavnog suda.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti člana ustavnosudskog tijela, zamjenjuje ga sudac Ustavnog suda kojeg odredi predsjednik Ustavnog suda.

VII.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju vijeća Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj SuT-A-9/2020 od 9. lipnja 2020. (»Narodne novine« broj 70/20.).

VIII.

Promjenjivi članovi Trećeg vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama iz točke II.c) ove odluke, imenovani Zaključkom o imenovanju promjenjivih članova Trećeg vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, broj SuT-A-2/2022 od 22. veljače 2022., nastavljaju rad u tom vijeću do isteka roka utvrđenog navedenim zaključkom.

IX.

Ova odluka stupa na snagu 9. lipnja 2022. i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Broj: SuT-A-4/2022
Zagreb, 7. lipnja 2022.

Predsjednik
dr. sc. Miroslav Šeparović, v. r.