Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova

NN 65/2022 (8.6.2022.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

938

Na osnovi članka 26. točke 22. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) i članka 102. stavka 1. podstavka 4. Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 56/17., 73/17. – ispravak, 30/18., 35/18. – ispravak, 119/18., 32/19., 62/19., 94/19., 104/19., 22/20., 84/20., 123/20., 147/20., 12/21., 45/21., 62/21., 144/21. i 10/22.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 53. sjednici održanoj 31. svibnja 2022. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU POPISA POSEBNO SKUPIH LIJEKOVA

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova (»Narodne novine«, broj 6/22., 16/22. i 39/22.) u Popisu iz članka 1. stavka 3., »1.dio« dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:

»

Šifra ATKNezaštićeno ime lijekaZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i
pakiranje lijeka
L04AA27 169fingolimodFingolimod
Pharmascience
caps. tvrda 28x0,5 mg
L01EX03 101pazopanibPazopanib Teva
(samo za sarkom)
tbl. film obl. 30x200 mg
L01EX03 102pazopanibPazopanib Teva
(samo za sarkom)
tbl. film obl. 30x400 mg
L01EX03 191pazopanibPazopanib Pharmascience (samo za sarkom)tbl. film obl. 30x200 mg
L01EX03 192pazopanibPazopanib Pharmascience (samo za sarkom)tbl. film obl. 60x400 mg

«.

Briše se šifra anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:

»

Šifra ATKNezaštićeno ime lijekaZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i
pakiranje lijeka
L01XK01 161olaparibLynparzacaps. tvrda 448x50 mg
L04AA27 166fingolimodInzolficaps. tvrda 28x0,5 mg

«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu petnaestoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/22-01/119

Urbroj: 338-01-01-22-01

Zagreb, 31. svibnja 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.