Odluka o dodjeli odlikovanja Reda kneza Domagoja s ogrlicom, Ivi (Anto) Lozančiću - posmrtno

NN 67/2022 (10.6.2022.), Odluka o dodjeli odlikovanja Reda kneza Domagoja s ogrlicom, Ivi (Anto) Lozančiću - posmrtno

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

961

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97, 113/00, 28/01., 76/10. i 05/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 2., 3. i 12. Zakona o odlikovanjima priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95., 57/06., 141/06. i 118/19.), donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom kneza Domagoja s ogrlicom, za pokazanu osvjedočenu hrabrost junaštvo u ratu, odlikuje se

IVO (Anto) LOZANČIĆ – posmrtno.

Klasa: 060-03/22-08/04
Urbroj: 71-03-01/3-22-01
Zagreb, 17. ožujka 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.