Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Nikole Šubića Zrinskog, Policijskoj postaji Kijevo

NN 67/2022 (10.6.2022.), Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Nikole Šubića Zrinskog, Policijskoj postaji Kijevo

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

963

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 05/14. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 2., 3. i 13. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95., 57/06., 141/06. i 118/19.), donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom Nikole Šubića Zrinskog, za iskazano junaštvo njezinih pripadnika u Domovinskom ratu, odlikuje se

POLICIJSKA POSTAJA KIJEVO.

Klasa: 060-03/22-09/02
Urbroj: 71-03-01/2-22-01
Zagreb, 25. travnja 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.