Odluka o dodjeli odlikovanja Reda bana Jelačića, za iznimno uspješno zapovijedanje postrojbama Hrvatskog vijeća obrane te za sveukupne zasluge u njihovom ustroju

NN 67/2022 (10.6.2022.), Odluka o dodjeli odlikovanja Reda bana Jelačića, za iznimno uspješno zapovijedanje postrojbama Hrvatskog vijeća obrane te za sveukupne zasluge u njihovom ustroju

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

966

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 05/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 2., 3. i 14. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95., 57/06., 141/06. i 118/19.), donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom bana Jelačića, u prigodi 30. obljetnice osnutka Hrvatskog vijeća obrane za iznimno uspješno zapovijedanje postrojbama Hrvatskog vijeća obrane te za sveukupne zasluge u njihovom ustroju, odlikuju se:

1. ZBORNO PODRUČJE MOSTAR

2. ZBORNO PODRUČJE TOMISLAVGRAD

3. ZBORNO PODRUČJE VITEZ

4. ZBORNO PODRUČJE ORAŠJE.

Klasa: 060-03/22-10/03
Urbroj: 71-03-01/2-22-01
Zagreb, 17. ožujka 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.