Rješenje o imenovanju predstavnika i zamjenika predstavnika Vlade Republike Hrvatske u zajedničkom Povjerenstvu za tumačenje Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama

NN 67/2022 (10.6.2022.), Rješenje o imenovanju predstavnika i zamjenika predstavnika Vlade Republike Hrvatske u zajedničkom Povjerenstvu za tumačenje Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

990

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 18. stavka 1. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (»Narodne novine«, broj 56/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. lipnja 2022. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA I ZAMJENIKA PREDSTAVNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U ZAJEDNIČKOM POVJERENSTVU ZA TUMAČENJE TEMELJNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA

1. Za predstavnike Vlade Republike Hrvatske u zajedničkom Povjerenstvu za tumačenje Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, imenuju se:

– DRAŽEN OPALIĆ

– STIPE MAMIĆ

– MARIJA PEĆANAC.

2. Za zamjenike predstavnike Vlade Republike Hrvatske u zajedničkom Povjerenstvu za tumačenje Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, imenuju se:

– OLGA PLAZIBAT NOVOSEL

– TANJA MALINAC

– MATIJA KIKELJ.

Klasa: 080-02/22-01/96

Urbroj: 50301-15/07-22-02

Zagreb, 3. lipnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.