Rješenje o imenovanju zamjenika predsjednika i dijela članova Vijeća za domovinski pijetet, mir i razvoj

NN 67/2022 (10.6.2022.), Rješenje o imenovanju zamjenika predsjednika i dijela članova Vijeća za domovinski pijetet, mir i razvoj

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

995

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 21. stavka 3. Zakona o proglašenju Vukovara mjestom posebnog domovinskog pijeteta (»Narodne novine«, broj 25/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. lipnja 2022. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA I DIJELA ČLANOVA VIJEĆA ZA DOMOVINSKI PIJETET, MIR I RAZVOJ

1. Imenuje se dr. sc. ŠPIRO JANOVIĆ zamjenikom predsjednika Vijeća za domovinski pijetet, mir i razvoj.

2. Za članove Vijeća za domovinski pijetet, mir i razvoj, imenuju se:

– IVICA AKMADŽA, kao predstavnik Ministarstva hrvatskih branitelja

– IVAN JUŠIĆ, kao predstavnik tijela državne uprave nadležnog za obranu.

Klasa: 080-02/22-01/100

Urbroj: 50301-15/07-22-02

Zagreb, 3. lipnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.