Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova

NN 68/2022 (15.6.2022.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1014

Na osnovi članka 26. točke 22. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) i članka 102. stavka 1. podstavka 4. Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 56/17., 73/17. – ispravak, 30/18., 35/18. – ispravak, 119/18., 32/19., 62/19., 94/19., 104/19., 22/20., 84/20., 123/20., 147/20., 12/21., 45/21., 62/21., 144/21., 10/22. i 63/22.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 54. sjednici održanoj 13. lipnja 2022. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE
O UTVRĐIVANJU POPISA POSEBNO
SKUPIH LIJEKOVA

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova (»Narodne novine«, broj 6/22., 16/22., 39/22. i 65/22) u Popisu iz članka 1. stavka 3., »1.dio« pod šifrom anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije L01FF02 062 mijenjaju se sljedeći podaci:

»

Šifra ATKNezaštićeno ime lijekaZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i
pakiranje lijeka
L01FF02 062pembrolizumabKeytruda (samo za melanom, Ca pluća i CRC)konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x100 mg/4 ml (25 mg/ml)

«.

Dodaje se nova šifra anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije dodati šifru L01FF06 071, sa sljedećim podacima:

»

Šifra ATKNezaštićeno ime lijekaZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i
pakiranje lijeka
L01FF06 071cemiplimabLibtayokonc. za otop. za inf., boč. 1x350 mg/7 ml

«.

Članak 2.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2022. godine.

Klasa: 025-04/22-01/148
Urbroj: 338-01-01-22-01
Zagreb, 13. lipnja 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.