Ispravak Odluke o izmjenama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 68/2022 (15.6.2022.), Ispravak Odluke o izmjenama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1022

Nakon usporedbe s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Odluci o izmjenama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja koja je objavljena u »Narodnim novinama« broj 63 od 3. lipnja 2022. godine te se daje

ISPRAVAK

ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

U Odluci o izmjenama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 63/22.) u tablici iz članka 13. stavka 2. pod rednim brojem 1. umjesto šifre: »LAB02« treba stajati šifra »LAB01«.

U članku 17. stavku 1. umjesto objavljene tablice treba stajati tablica:

»

Radni dan u posebnom dežurstvuGodišnja vrijednost troškova organizacije i provedbe posebnog dežurstvaCijena sata rada u posebnom dežurstvu
drms/mtukupno
subota61.995,00152,4577,45229,89
nedjelja161,1681,87243,03
blagdan261,34132,77394,11

«.

Klasa: 025-04/22-01/151

Urbroj: 338-01-01-22-01

Zagreb, 13. lipnja 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.