Rješenje o imenovanju predsjednika, članova i tajnice Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom

NN 70/2022 (20.6.2022.), Rješenje o imenovanju predsjednika, članova i tajnice Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1039

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i točke II. stavka 1. Odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom (»Narodne novine«, broj 54/22.), a u vezi s člankom 95. stavkom 3. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 69/09., 84/11., 54/13., 127/13. i 92/14.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. lipnja 2022. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA, ČLANOVA I TAJNICE NACIONALNOG POVJERENSTVA ZA UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROSTOROM

1. Imenuje se DINKO STANIČIĆ, predstavnik ministarstva nadležnog za poslove civilnog zračnog prometa, predsjednikom Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom.

2. Za članove Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom, imenuju se:

– brigadir STANKO HRŽENJAK, predstavnik ministarstva nadležnog za poslove obrane

– brigadir NEVEN BROZOVIĆ, predstavnik ministarstva nadležnog za poslove obrane

– TOMISLAV KAŠTELA, predstavnik Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo

– MLADEN MAJER, predstavnik Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo

– dr. sc. TOMISLAV MIHETEC, predstavnik imenovanog pružatelja usluga u zračnoj plovidbi

– FILIP PETRAČ, predstavnik imenovanog pružatelja usluga u zračnoj plovidbi

– NEDELJKO ZMAJIĆ, predstavnik imenovanog pružatelja usluga u zračnoj plovidbi.

3. Imenuje se NADA BREKALO, predstavnica ministarstva nadležnog za poslove civilnog zračnog prometa, tajnicom Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom.

Klasa: 080-02/22-01/101

Urbroj: 50301-15/28-22-02

Zagreb, 9. lipnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.