Rješenje o imenovanju predsjednika, članova i tajnika Nacionalnog povjerenstva za zaštitu civilnog zračnog prometa

NN 70/2022 (20.6.2022.), Rješenje o imenovanju predsjednika, članova i tajnika Nacionalnog povjerenstva za zaštitu civilnog zračnog prometa

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1040

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i točke II. stavka 1. Odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za zaštitu civilnog zračnog prometa (»Narodne novine«, broj 54/22.), a u vezi s člankom 114. stavkom 2. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 69/09., 84/11., 54/13., 127/13. i 92/14.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. lipnja 2022. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA, ČLANOVA I TAJNIKA NACIONALNOG POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU CIVILNOG ZRAČNOG PROMETA

1. Imenuje se DINKO STANIČIĆ, predstavnik ministarstva nadležnog za poslove civilnog zračnog prometa, predsjednikom Nacionalnog povjerenstva za zaštitu civilnog zračnog prometa.

2. Za članove Nacionalnog povjerenstva za zaštitu civilnog zračnog prometa, imenuju se:

– VILDANA MEGLA, predstavnica ministarstva nadležnog za poslove civilnog zračnog prometa

– MLADEN NOVESELEC, predstavnik ministarstva nadležnog za unutarnje poslove

– VINKO LJUBIČIĆ, predstavnik ministarstva nadležnog za vanjske i europske poslove

– brigadni general MICHAEL KRIŽANEC, predstavnik ministarstva nadležnog za poslove obrane

– IVAN MEDVED, predstavnik ministarstva nadležnog za poslove zdravstva

– TIHOMIR ŽEGREC, predstavnik ministarstva nadležnog za poslove financija

– ZVONKO ŠIMAŠEK, predstavnik Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo

– MILJENKO PENTAVEC, predstavnik tijela nadležnog za nacionalnu sigurnost

– VLADO BAGARIĆ, predstavnik imenovanog pružatelja usluga u zračnoj plovidbi

– GORAN PULIG, predstavnik operatora aerodroma

– IVAN SKELIN, predstavnik operatora aerodroma

– MARIO CAGANIĆ, predstavnik operatora zrakoplova.

3. Imenuje se NIKICA TROŠELJ, predstavnik Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, tajnikom Nacionalnog povjerenstva za zaštitu civilnog zračnog prometa.

Klasa: 080-02/22-01/103

Urbroj: 50301-15/28-22-02

Zagreb, 9. lipnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.