Rješenje o imenovanju predsjednika, članova i tajnice Nacionalnog povjerenstva za olakšice

NN 70/2022 (20.6.2022.), Rješenje o imenovanju predsjednika, članova i tajnice Nacionalnog povjerenstva za olakšice

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1041

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i točke II. stavka 1. Odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za olakšice (»Narodne novine«, broj 54/22.), a u vezi s člankom 37. stavkom 2. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 69/09., 84/11., 54/13., 127/13. i 92/14.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. lipnja 2022. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA, ČLANOVA I TAJNICE NACIONALNOG POVJERENSTVA ZA OLAKŠICE

1. Imenuje se MLADEN STEPANIĆ, predstavnik ministarstva nadležnog za poslove civilnog zračnog prometa, predsjednikom Nacionalnog povjerenstva za olakšice.

2. Za članove Nacionalnog povjerenstva za olakšice, imenuju se:

– MAJA CAKTAŠ, predstavnica ministarstva nadležnog za unutarnje poslove

– TIHOMIR ŽEGREC, predstavnik ministarstva nadležnog za poslove financija (carina)

– IVAN DIVIĆ, predstavnik ministarstva nadležnog za poslove turizma

– GORDANA KRPIČAK, predstavnica ministarstva nadležnog za vanjske i europske poslove

– VALENTINA ZORETIĆ-RUBES, predstavnica ministarstva nadležnog za poslove zdravstva

– IVO PUHALOVIĆ, predstavnik Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo

– MATE MELVAN, predstavnik operatora aerodroma

– KAROLINA KRALJAK, predstavnica zračnih prijevoznika.

3. Imenuje se DIANA ELKAZ, predstavnica ministarstva nadležnog za poslove civilnog zračnog prometa, tajnicom Nacionalnog povjerenstva za olakšice.

Klasa: 080-02/22-01/105

Urbroj: 50301-15/28-22-02

Zagreb, 9. lipnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.