Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu

NN 70/2022 (20.6.2022.), Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1042

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i točke II. stavka 1. Odluke o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 54/22.), a u vezi s člankom 58. stavkom 2. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 69/09., 84/11., 54/13., 127/13. i 92/14.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. lipnja 2022. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA UPRAVLJANJE SIGURNOŠĆU U ZRAČNOM PROMETU

Za članove Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu, imenuju se:

– DINKO STANIČIĆ, čelnik unutarnje ustrojstvene jedinice ministarstva nadležnog za poslove civilnog zračnog prometa, nadležne za civilno zrakoplovstvo

– MARIN PUH, direktor Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo

– DANKO PETRIN, predstavnik Agencije za istraživanja nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

– NIKOLINA ERCEG DRNOVŠEK, koordinatorica Nacionalnog programa sigurnosti u zračnom prometu koju predlaže Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

– mr. sc. LUKŠA NOVAK, predstavnik zrakoplovne industrije kojeg predlaže Hrvatska gospodarska komora

– NICOLAS DUTHILLEUL, predstavnik zrakoplovne industrije kojeg predlaže Hrvatska gospodarska komora

– brigadir MARIO POČINOK, predstavnik kojeg predlaže ministarstvo nadležno za poslove obrane

– VLADO BAGARIĆ, predstavnik pružatelja usluga u zračnoj plovidbi kojeg predlaže pružatelj usluga u zračnoj plovidbi

– MARIO TOMAC, predstavnik tijela državne uprave nadležnog za zaštitu i spašavanje.

Klasa: 080-02/22-01/104

Urbroj: 50301-15/28-22-02

Zagreb, 9. lipnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.