Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Lučke uprave Ploče

NN 70/2022 (20.6.2022.), Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Lučke uprave Ploče

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1043

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), članka 51. stavka 2. točke 1. i članka 52. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03., 100/04., 141/06., 38/09., 123/11. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 56/16. i 98/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. lipnja 2022. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA LUČKE UPRAVE PLOČE

1. Razrješuje se JOSIP BILAVER dužnosti predsjednika Upravnog vijeća Lučke uprave Ploče, zbog isteka mandata.

2. Razrješuju se dužnosti članovi Upravnog vijeća Lučke uprave Ploče, zbog isteka mandata:

– RENATA BLAŽEKOVIĆ

– MATE DUGANDŽIĆ

– TONI GRGURINOVIĆ

– JOŠKO NIKOLIĆ.

Klasa: 080-02/22-02/49

Urbroj: 50301-15/28-22-02

Zagreb, 9. lipnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.