Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Lučke uprave Ploče

NN 70/2022 (20.6.2022.), Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Lučke uprave Ploče

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1044

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), članka 51. stavka 2. točke 1. i članka 52. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03., 100/04., 141/06., 38/09., 123/11. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 56/16. i 98/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. lipnja 2022. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA LUČKE UPRAVE PLOČE

1. Imenuje se JOSIP BILAVER predsjednikom Upravnog vijeća Lučke uprave Ploče.

2. Za članove Upravnog vijeća Lučke uprave Ploče, imenuju se:

– IVAN ŠKARIĆ

– IVO MIHALJEVIĆ

– JURICA PAVLOVIĆ

– JOŠKO NIKOLIĆ.

Klasa: 080-02/22-01/102

Urbroj: 50301-15/28-22-02

Zagreb, 9. lipnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.