Rješenje o imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Osijek

NN 70/2022 (20.6.2022.), Rješenje o imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Osijek

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1046

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 83. stavka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18. i 147/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. lipnja 2022. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA OSIJEK

Imenuje se GORDAN ŽANIĆ predsjednikom Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Osijek.

Klasa: 080-02/22-01/36

Urbroj: 50301-15/07-22-04

Zagreb, 9. lipnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.