Rješenje o imenovanju zamjenika stalne predstavnice Republike Hrvatske pri Europskoj uniji i pri Europskoj zajednici za atomsku energiju, sa sjedištem u Bruxellesu i predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Odboru stalnih predstavnika vlada država članica pri Europskoj uniji u sastavu zamjenika stalnih predstavnika (COREPER I)

NN 71/2022 (21.6.2022.), Rješenje o imenovanju zamjenika stalne predstavnice Republike Hrvatske pri Europskoj uniji i pri Europskoj zajednici za atomsku energiju, sa sjedištem u Bruxellesu i predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Odboru stalnih predstavnika vlada država članica pri Europskoj uniji u sastavu zamjenika stalnih predstavnika (COREPER I)

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1050

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 25. stavaka 1. i 3. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Stalnog predstavništva Republike Hrvatske pri Europskoj uniji i pri Europskoj zajednici za atomsku energiju, sa sjedištem u Bruxellesu (»Narodne novine«, broj 88/13.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. lipnja 2022. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ZAMJENIKA STALNE PREDSTAVNICE REPUBLIKE HRVATSKE PRI EUROPSKOJ UNIJI I PRI EUROPSKOJ ZAJEDNICI ZA ATOMSKU ENERGIJU, SA SJEDIŠTEM U BRUXELLESU I PREDSTAVNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U ODBORU STALNIH PREDSTAVNIKA VLADA DRŽAVA ČLANICA PRI EUROPSKOJ UNIJI U SASTAVU ZAMJENIKA STALNIH PREDSTAVNIKA (COREPER I)

Imenuje se GORAN ŠTEFANIĆ zamjenikom stalne predstavnice Republike Hrvatske pri Europskoj uniji i pri Europskoj zajednici za atomsku energiju, sa sjedištem u Bruxellesu i predstavnikom Vlade Republike Hrvatske u Odboru stalnih predstavnika vlada država članica pri Europskoj uniji u sastavu zamjenika stalnih predstavnika (COREPER I), s danom 1. srpnja 2022. do 30. lipnja 2023.

Klasa: 080-02/22-01/107

Urbroj: 50301-15/07-22-02

Zagreb, 15. lipnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.