Rješenje o imenovanju ovlaštenice za obavljanje poslova predsjednika Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara

NN 71/2022 (21.6.2022.), Rješenje o imenovanju ovlaštenice za obavljanje poslova predsjednika Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1052

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 18. stavka 6. Statuta Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. lipnja 2022. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU OVLAŠTENICE ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREDSJEDNIKA FONDA ZA OBNOVU I RAZVOJ GRADA VUKOVARA

Imenuje se dr. sc. LJILJANA BLAŽEVIĆ ovlaštenicom za obavljanje poslova predsjednika Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara, do imenovanja predsjednika na temelju provedenog javnog natječaja, a najduže do godinu dana.

Klasa: UP/I 080-02/22-01/17

Urbroj: 50301-15/28-22-02

Zagreb, 15. lipnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.