Rješenje o razrješenju zamjenice predstojnika Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske

NN 71/2022 (21.6.2022.), Rješenje o razrješenju zamjenice predstojnika Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1053

Na temelju članka 19. stavka 1. i članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. lipnja 2022. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU ZAMJENICE PREDSTOJNIKA UREDA PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

Razrješuje se TENA MIŠETIĆ dužnosti zamjenice predstojnika Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, na osobni zahtjev.

Klasa: UP/I 080-02/22-02/25

Urbroj: 50301-15/07-22-01

Zagreb, 15. lipnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.