Pravilnik o odori službenika pravosudne policije

NN 71/2022 (21.6.2022.), Pravilnik o odori službenika pravosudne policije

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

1055

Na temelju članka 115. stavka 12. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18 i 21/22) i članka 129. stavka 4. Zakona o državnom odvjetništvu (»Narodne novine«, broj 67/18 i 21/22), ministar pravosuđa i uprave donosi

PRAVILNIK

O ODORI SLUŽBENIKA PRAVOSUDNE POLICIJE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se dijelovi odore i opreme službenika pravosudne policije raspoređenih na poslove osiguranja sudova i državnih odvjetništava (dalje u tekstu: pravosudna tijela), zaduženje, zamjena, povrat te nošenje odore i opreme, oznaka zvanja i oznaka pravosudne policije.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika, na odgovarajući način, odnose se i na službenike pravosudne policije koji obavljaju poslove osiguranja ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

(1) Odora službenika pravosudne policije sastoji se osnovnih i dodatnih dijelova.

(2) Osnovni dijelovi odore su:

1. kapa šilt

2. kapa beretka

3. kapa vunena

4. hlače zimske (muške/ženske)

5. hlače ljetne (muške/ženske)

6. košulja dugih rukava (muška/ženska)

7. košulja kratkih rukava (muška/ženska)

8. majica kratkih rukava (muška/ženska)

9. pulover (muški/ženski)

10. jakna vodonepropusna s kapuljačom (muška/ženska)

11. jakna vjetronepropusna (muška/ženska)

12. čarape ljetne

13. čarape zimske

14. cipele visoke zimske (muške/ženske)

15. cipele niske ljetne (muške/ženske)

16. rukavice zimske (muške/ženske)

17. remen za hlače

18. komplet za nošenje opreme (naoružanje, lisice, okvir za streljivo, svjetiljka, nosač za palicu, raspršivač s dozvoljenim neškodljivim tvarima i nosač za službenu značku).

(3) Dodatni dijelovi odore jesu:

1. crna potkapa

2. kišni ogrtač.

(4) Pripadajući dijelovi odore su oznaka pravosudne policije, oznaka zvanja i oznaka radnog mjesta.

Članak 4.

Opremom u smislu ovoga Pravilnika smatra se osnovna i posebna oprema koju koriste službenici pravosudne policije pri obavljanju poslova osiguranja pravosudnih tijela.

Članak 5.

(1) Osnovni dijelovi opreme službenika pravosudne policije su:

1. naoružanje i oprema za naoružanje

2. sredstva za vezanje ruku

3. teleskopska palica

4. raspršivač s dozvoljenim neškodljivim tvarima

5. baterijska svjetiljka.

(2) Posebna oprema koju službenici pravosudne policije mogu zadužiti ovisno o sigurnosnoj procjeni, radnom mjestu i mjestu rada na koje su raspoređeni:

1. električni paralizator

2. interventna palica (tonfa)

3. zaštitne naočale i maske

4. zaštitne rukavice

5. balistički prsluci i sredstva za balističku zaštitu

6. akumulatorske svjetiljke

7. uređaji i sredstva za utvrđivanje prisutnosti alkohola i droga u organizmu

8. inspekcijska ogledala

9. ručni detektori metala i detektori metala za nadzor prolaza osoba.

Članak 6.

(1) Odoru i opremu koju koriste službenici pravosudne policije osigurava ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.

(2) U slučaju prestanka državne službe ili rasporeda na poslove za koje nije određeno korištenje službene odore i opreme, službenik pravosudne policije obvezan je u roku od osam dana vratiti dijelove odore i opreme ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa.

Članak 7.

(1) Dio odore ili opreme zamjenjuje se ako je uništen ili dotrajao.

(2) Ako se dio odore ili opreme ošteti ili uništi u obavljanju službe ili povodom obavljanja službe, zamjenjuje se bez obveze službenika pravosudne policije da snosi troškove zamjene.

(3) Službenik pravosudne policije koji je obvezan nadoknaditi štetu zbog oštećenja ili uništenja dijela odore ili opreme, štetu nadoknađuje u visini nabavne cijene novog dijela.

(4) Zaduženi dijelovi odore, oprema i oznake koriste se do isteka za njih propisanih rokova.

(5) Dodatne dijelove odore službenici pravosudne policije mogu zadužiti ovisno o radnom mjestu i mjestu rada na koje su raspoređeni.

Članak 8.

Najkraći rokovi uporabe osnovnih dijelova odore:

Dijelovi odoreRok uporabe (mj.)Količina (kom.)
1.kapa šilt361
2.kapa beretkatrajno1
3.kapa vunenatrajno1
4.hlače zimske (m/ž)242
5.hlače ljetne (m/ž)243
6.košulja dugih rukava (m/ž)242
7.košulja kratkih rukava (m/ž)242
8.majica kratkih rukava (m/ž)246
9.pulover (muški/ženski)trajno1
10.jakna vodonepropusna s kapuljačom (m/ž)trajno1
11.jakna vjetronepropusna (m/ž)trajno1
12.čarape ljetne248
13.čarape zimske245
14.cipele visoke zimsketrajno1
15.cipele niske ljetne (m/ž)121
16.rukavice zimske (m/ž)trajno1
17.remen za hlačetrajno1
18.komplet za nošenje oružja i opremetrajno1


Članak 9.

(1) Službenik pravosudne policije nosi odoru i opremu tijekom obavljanja službe, a može je nositi i pri dolasku na posao i odlasku s posla.

(2) Iznimno čelnik ustrojstvene jedinice nadležne za osiguranje pravosudnih tijela može odobriti nošenje odore i u svečanim prigodama te u dane državnih praznika, blagdana i komemoracija.

(3) Razdoblje nošenja zimske odnosno ljetne odore određuje se ovisno o godišnjem dobu i vremenskim uvjetima.

(4) U ljetnu odoru spadaju dijelovi odore iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika navedeni pod rednim brojem: 2., 5., 7., 8., 12. i 15.

(5) U zimsku odoru spadaju dijelovi odore iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika navedeni pod rednim brojem: 3., 4., 6., 9., 10., 13., 14. i 16.

(6) U ljetnu i zimsku odoru spadaju dijelovi odore iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika navedeni pod rednim brojem: 1., 11., 17. i 18.

Članak 10.

(1) Oznaka pravosudne policije je od tkanine, veličine 137 mm x 98 mm.

(2) Na lijevom i desnom obrubu oznake je hrvatski pleter (troplet) žutozlatne boje. U sredini na crnoj podlozi je dio grba Republike Hrvatske i to crveno-bijela polja, a preko njega mač i vaga u žutozlatnoj boji. Iznad grba, s lijeve i desne strane je hrvatska trobojnica.

(3) U gornjem dijelu oznake na crnoj podlozi žutozlatnim slovima ispisano je »PRAVOSUDNA POLICIJA« i u sljedećem redu »OSIGURANJE PRAVOSUDNIH TIJELA«. U donjem dijelu oznake lijevo od ručke mača upisano je žutozlatnom bojom slovo »R«, a desno od ručke mača slovo »H«, početna slova naziva Republike Hrvatske.

Članak 11.

(1) Oznaka pravosudne policije nosi se na oba rukava košulja, zimske jakne s kapuljačom, jakne vjetronepropusne i pulovera.

(2) Na majici kratkih rukava na lijevom predjelu prsa otisnuta je oznaka pravosudne policije veličine 75 mm x 55 mm.

(3) Oznake zvanja nalaze se na naramenicama koje se nose pričvršćene na držačima za naramenice košulja, zimske jakne s kapuljačom, jakne vjetronepropusne i pulovera.

(4) Značka pravosudne policije nosi se na lijevoj strani jakne i košulje na za to predviđenom nosaču.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, u slučaju kada službenik pravosudne policije nosi pulover ili majicu kratkih rukava, značka se nosi na lijevoj strani kompleta za nošenje opreme.

Članak 12.

(1) Grb Republike Hrvatske nosi se na prednjoj lijevoj strani beretke te prednjoj strani kape sa šiltom i kape vunene.

(2) Grb Republike Hrvatske iz stavka 1. ovoga članka je na pleteru eliptičnog oblika s izvezenom vagom od tkanine na crnoj podlozi visine 44 mm, širine 25 mm, crveno-bijelih polja, položen na pleteru širine 6 mm žutozlatne boje, oblika elipse visine 35 mm, širine 61 mm.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-01/48

Urbroj: 514-03-02-01-01/02-22-01

Zagreb, 8. lipnja 2022.

Ministar
dr. sc. Ivan Malenica, v. r.