Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

NN 72/2022 (24.6.2022.), Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Vlada Republike Hrvatske

1062

Na temelju članka 6. stavka 2. i članka 7. stavka 1. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, br. 27/01. i 39/09.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. lipnja 2022. donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (»Narodne novine«, br. 25/13., 72/13., 151/13., 9/14., 40/14., 51/14., 77/14., 83/14. – ispravak, 87/14., 120/14., 147/14., 151/14., 11/15., 32/15., 38/15., 60/15., 83/15., 112/15., 122/15., 10/17., 39/17., 40/17. – ispravak, 74/17., 122/17., 9/18., 57/18., 59/19., 79/19., 119/19., 50/20., 128/20., 141/20., 17/21., 26/21., 78/21., 138/21., 9/22. i 31/22.), članak 26. mijenja se i glasi:

»Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Hrvatskoj matici iseljenika su:

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj 3,395

2. zamjenik ravnatelja 3,104

3. tajnik Hrvatske matice iseljenika 2,619

4. voditelj podružnice 1,795

b) Položaji III. vrste

1. voditelj marketinga 1,067

2. voditelj tehničkih poslova 1,067

c) Radna mjesta I. vrste

1. glavni urednik časopisa »Matica« 1,794

2. koordinator – specijalist iseljeničke baštine 1,790

3. stručni savjetnik – specijalist 1,698

d) Radna mjesta II. vrste

1. novinar 1,164

2. viši koordinator u Hrvatskoj matici iseljenika 1,164

e) Radna mjesta III. vrste

1. koordinator u Hrvatskoj matici iseljenika 1,067.«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-03/38

Urbroj: 50301-21/32-22-2

Zagreb, 21. lipnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.