Plan prijma vježbenika u pravosudna tijela u 2022.

NN 72/2022 (24.6.2022.), Plan prijma vježbenika u pravosudna tijela u 2022.

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

1064

Na temelju članka 43. stavka 2. točke b) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 138/15 – Odluka USRH, 61/17, 70/19 i 98/19) te članka 4. stavka 1. Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu (»Narodne novine«, broj 14/19) Ministarstvo pravosuđa i uprave utvrđuje

PLAN

PRIJMA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNA
TIJELA U 2022.

I.

Ovim Planom prijma u državnu službu za pravosudna tijela (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se prijam vježbenika u pravosudna tijela u Republici Hrvatskoj u 2022.

II.

Planom se utvrđuju pravosudna tijela u kojim se planira prijam vježbenika u 2022., stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta sudački/državnoodvjetnički vježbenik u tim pravosudnim tijelima na dan 31. svibnja 2022. te planirani broj osoba za prijam na navedena radna mjesta.

III.

Pravosudna tijela u kojima se planira prijam vježbenika utvrđena su sukladno članku 9. stavku 2. Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu. Planom je utvrđen prijam ukupno 36 vježbenika u 33 pravosudna tijela, sukladno Tablici 1., Tablici 2. i Tablici 3., koje čine sastavni dio Plana.

IV.

Plan prijma vježbenika u pravosudna tijela stupa na snagu s danom donošenja, a objavljuje se u »Narodnim novinama« te na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave.

Klasa: 119-03/22-05/01

Urbroj: 514-08-03-02-01/01-22-02

Zagreb, 31. svibnja 2022.

Ministar
dr. sc. Ivan Malenica, v. r.

Tablica 1. Plan prijma vježbenika u općinske sudove u 2022.

Redni brojPravosudno tijeloPopunjeni broj izvršitelja na radnom mjestu sudački
vježbenik na dan 31. 5. 22.
Planiran broj osoba za
prijam na radno mjesto sudački vježbenik
1.Općinski sud u Bjelovaru01
2.Općinski sud u Crikvenici01
3.Općinski sud u Čakovcu01
4.Općinski sud u Makarskoj01
5.Općinski sud u Metkoviću01
6.Općinski sud u Požegi11
7.Općinski sud u Sesvetama11
8.Općinski sud u Sisku01
9.Općinski prekršajni sud u Splitu01
10.Općinski sud u Vinkovcima11
11.Općinski sud u Vukovaru01
12.Općinski kazneni sud u Zagrebu12
13.Općinski prekršajni sud u Zagrebu01
Ukupno414

Tablica 2. Plan prijma vježbenika u trgovačke sudove u 2022.

Redni brojPravosudno tijeloPopunjeni broj izvršitelja na radnom mjestu sudački
vježbenik na dan 31. 5. 22.
Planiran broj osoba za prijam na radno mjesto sudački vježbenik
1.Trgovački sud u Osijeku01
2.Trgovački sud u Rijeci01
Ukupno02

Tablica 3.     Plan prijma vježbenika u općinska državna odvjetništva u 2022.

Redni brojPravosudno tijeloPopunjeni broj izvršitelja na radnom mjestu državnoodvjetnički vježbenik na dan 31. 5. 22.Planiran broj osoba za prijam na radno mjesto
državnoodvjetnički vježbenik
1.Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru01
2.Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu01
3.Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku01
4.Općinsko državno odvjetništvo u Gospiću01
5.Općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu01
6.Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici11
7.Općinsko državno odvjetništvo u Novom Zagrebu


1


1

8.Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku11
9.Općinsko državno odvjetništvo u Puli – Pola01
10.Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci21
11.Općinsko državno odvjetništvo u Sisku11
12.Općinsko državno odvjetništvo u Splitu21
13.Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu11
14.Općinsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici11
15.Općinsko državno odvjetništvo u Vinkovcima01
16.Općinsko građansko državno odvjetništvo u Zagrebu


0


2

17.Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu


1


2

18.Općinsko državno odvjetništvo u Zadru11
Ukupno1220