Odluka o ispravku Odluke o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u Orašju

NN 73/2022 (27.6.2022.), Odluka o ispravku Odluke o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u Orašju

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1078

Na temelju odredbe članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 10. stavka 5. i članka 17. stavka 2. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96, 72/13, 127/13, 39/18 i 98/19) i točke I. podtočke 5. Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-022-03/21-05/18, urbroj: 50301-21/22-22-4 od 4. svibnja 2022., donosim

ODLUKU

O ISPRAVKU ODLUKE O OSNIVANJU KONZULATA REPUBLIKE HRVATSKE U BOSNI I HERCEGOVINI, SA SJEDIŠTEM U ORAŠJU

Ispravlja se Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u Orašju, klasa: 020-02/22-01/04, urbroj: 71-10-01/1-22-2 od 17. svibnja 2022. (»Narodne novine«, broj 58/22), na način da umjesto riječi »na čelu s počasnim konzulom« trebaju stajati riječi »na čelu s konzulom«.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 020-02/22-01/04

Urbroj: 71-10-01/2-22-6

Zagreb,. 24. lipnja 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.