Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara

NN 73/2022 (27.6.2022.), Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1080

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 16. stavka 5. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, broj 125/19.) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. lipnja 2022. donijela

RJEŠENJE

RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NACIONALNOG ODBORA ZA PREVENTIVNU ZAŠTITU I GAŠENJE POŽARA

1. Razrješuje se ANTE SANADER dužnosti predsjednika Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara na koju je imenovan kao predsjednik Predsjedništva Hrvatske vatrogasne zajednice po položaju.

2. Razrješuju se članovi Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara:

– ĐURO PETRIĆ, na koju je imenovan kao predsjednik Koordinacije Središnje Hrvatske

– NEDELJKO VUKALOVIĆ, na koju je imenovan kao predsjednik Koordinacije Sjeverozapadne Hrvatske

– SLAVKO GAUŠ, na koju je imenovan kao predsjednik Koordinacije Istre, Like i Primorja

– ŽELJKO PALKOVIĆ, na koju je imenovan kao predsjednik Koordinacije Istočne Hrvatske

– IVO FRANUŠIĆ, na koju je imenovan kao predsjednik Koordinacije Dalmacije

– DARKO MAJSTOROVIĆ, na koju je imenovan kao predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova

– brigadni general IVAN TURKALJ, na koju je imenovan kao predstavnik Ministarstva obrane

– dr. sc. ŽELJKO KRALJIČAK, na koju je imenovan kao predstavnik Ministarstva poljoprivrede.

Klasa: 080-02/22-02/50

Urbroj: 50301-15/07-22-02

Zagreb, 21. lipnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.