Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara

NN 73/2022 (27.6.2022.), Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1081

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 16. stavka 5. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, broj 125/19.) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. lipnja 2022. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NACIONALNOG ODBORA ZA PREVENTIVNU ZAŠTITU I GAŠENJE POŽARA

1. Imenuje se ANTE SANADER, predsjednik Predsjedništva Hrvatske vatrogasne zajednice, predsjednikom Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara, po položaju.

2. Za članove Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara, imenuju se:

– MIJO BRLEČIĆ, predsjednik Koordinacije Središnje Hrvatske

– STJEPAN SKULIBER, predsjednik Koordinacije Sjeverozapadne Hrvatske

– SLAVKO GAUŠ, predsjednik Koordinacije Istre, Like i Primorja

– ZDENKO ČARAPAR, predsjednik Koordinacije Istočne Hrvatske

– ŽELJKO ŠOŠA, predsjednik Koordinacije Dalmacije

– dr. sc. RENATA OJUROVIĆ, predstavnica Ministarstva poljoprivrede

– brigadni general IVAN TURKALJ, predstavnik Ministarstva obrane

– DARKO MAJSTOROVIĆ, predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova.

Klasa: 080-02/22-01/110

Urbroj: 50301-15/07-22-02

Zagreb, 21. lipnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.