Rješenje o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

NN 73/2022 (27.6.2022.), Rješenje o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1082

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 8. stavka 4. Uredbe o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (»Narodne novine«, br. 90/07., 114/07., 29/12., 56/13. i 24/16.), a u vezi s članom 38. stavkom 2. i člankom 43. stavkom 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08, 127/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. lipnja 2022. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU VRŠITELJICE DUŽNOSTI RAVNATELJA SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE

Imenuje se NIKOLINA TKALČEC vršiteljicom dužnosti ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, s danom 23. lipnja 2022., do imenovanja ravnatelja na temelju provedenog javnog natječaja, na razdoblje od 6 mjeseci.

Klasa: UP/I 080-02/22-01/44

Urbroj: 50301-15/07-22-02

Zagreb, 21. lipnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.