Odluka o izmjeni Odluke o nužnoj epidemiološkoj mjeri korištenja medicinskih maski ili maski za lice

NN 73/2022 (27.6.2022.), Odluka o izmjeni Odluke o nužnoj epidemiološkoj mjeri korištenja medicinskih maski ili maski za lice

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske

1085

Na temelju članka 47. stavaka 2. i 4. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 i 143/21) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 24. lipnja 2022., donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O NUŽNOJ EPIDEMIOLOŠKOJ MJERI KORIŠTENJA MEDICINSKIH MASKI ILI MASKI ZA LICE

I.

U Odluci o nužnoj epidemiološkoj mjeri korištenja medicinskih maski ili maski za lice (»Narodne novine« broj 44/22, 51/22 i 60/22) točka V. mijenja se i glasi:

»Nužna epidemiološka mjera i preporuka iz ove Odluke određuje se u trajanju do 31. srpnja 2022.«.

II.

Ova Odluka zajedno s obrazloženjem objavit će se na mrežnoj stranici Ravnateljstva civilne zaštite na kojoj se objavljuju odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske za sprječavanje širenja zaraze koronavirusom, na adresi: https://civilna-zastita.gov.hr/odluke-stozera-civilne-zastite-rh-za-sprecavanje-sirenja-zaraze-koronavirusom/2304.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2022.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-22-524

Zagreb, 24. lipnja 2022.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.