Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova

NN 77/2022 (5.7.2022.), Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1124

Na osnovi članka 26. točke 22. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) i članka 102. stavka 1. podstavka 4. Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 56/17., 73/17. – ispravak, 30/18., 35/18. – ispravak, 119/18., 32/19., 62/19., 94/19., 104/19., 22/20., 84/20., 123/20., 147/20., 12/21., 45/21., 62/21., 144/21., 10/22., 63/22 i 68/22. – ispravak) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 55. sjednici održanoj 28. lipnja 2022. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU POPISA POSEBNO SKUPIH LIJEKOVA

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova (»Narodne novine«, broj 6/22., 16/22., 39/22., 65/22. i 68/22.) u Popisu iz članka 1. stavka 3., »1.dio« pod šifrom anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije L01EX14 161 mijenjaju se sljedeći podaci:

»

Šifra ATKNezaštićeno ime lijekaZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i pakiranje lijeka
L01EX14 161entrektinibRozlytrekcaps. tvrda 90x200 mg

«.

Briše se šifra anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije A16AX08 071, sa sljedećim podacima:

»

Šifra ATKNezaštićeno ime lijekaZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i pakiranje lijeka
A16AX08 071teduglutidRevestivepraš. boč. 1x5 mg+0,5 ml otap. za otop. za inj. u štrc. napunj. (10 mg/ml)

«.

Članak 2.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 16. srpnja 2022. godine.

Klasa: 025-04/22-01/157

Urbroj: 338-01-01-22-01

Zagreb, 28. lipnja 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.