Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 77/2022 (5.7.2022.), Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1125

Na osnovi članka 24. stavka 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) i članka 26. točke 11.a Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 55. sjednici održanoj 28. lipnja 2022. godine donijelo je

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 125/21., 134/21., 16/22., 25/22. – ispravak, 39/22. i 65/22.) u Osnovnoj listi ortopedskih i drugih pomagala iza rednog broja 398c dodaje se redni broj 398d sa sljedećim podacima:

»

RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122
398d061206041704Ortoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, zglobna 355Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaOrtoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, zglobna, Ottobock SE & Co. KGaAMalleo Immobil Air Walker, high12, 85NEkom1 
1 g2 g769,045%807,49ISSP, LJPlastika, tekstil, čičak traka, gotov proizvod 

«

Članak 2.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 16. srpnja 2022. godine.

Klasa: 025-04/22-01/159

Urbroj: 338-01-01-22-01

Zagreb, 28. lipnja 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.