Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Agencije za elektroničke medije

NN 78/2022 (6.7.2022.), Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Agencije za elektroničke medije

HRVATSKI SABOR

1128

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 83. stavka 2. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, br. 111/21.) Hrvatski sabor na sjednici 1. srpnja 2022. donio je

ODLUKU

O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA STATUT AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

Daje se prethodna suglasnost na Statut Agencije za elektroničke medije koji je podnijelo Vijeće za elektroničke medije aktom od 3. veljače 2022.

Klasa: 021-03/22-09/06

Zagreb, 1. srpnja 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.