Rješenje o razrješenju glavne tajnice Ministarstva poljoprivrede

NN 78/2022 (6.7.2022.), Rješenje o razrješenju glavne tajnice Ministarstva poljoprivrede

Vlada Republike Hrvatske

1130

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), članka 46. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19.) i članka 74.a stavka 1. i stavka 4. točke 1. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12. – pročišćeni tekst, 37/13., 38/13., 138/15. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17., 70/19. i 98/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. lipnja 2022. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU GLAVNE TAJNICE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE

Razrješuje se RENATA LOZO položaja glavne tajnice Ministarstva poljoprivrede, na osobni zahtjev.

Klasa: UP/I 080-02/22-02/27

Urbroj: 50301-15/28-22-02

Zagreb, 30. lipnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.