Rješenje o razrješenju dijela zamjenika članova Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine

NN 78/2022 (6.7.2022.), Rješenje o razrješenju dijela zamjenika članova Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1131

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i točke III. stavka 1. Odluke o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine (»Narodne novine«, broj 70/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. lipnja 2022. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU DIJELA ZAMJENIKA ČLANOVA POVJERENSTVA ZA PRAĆENJE PROVEDBE NACIONALNOG PLANA ZA UKLJUČIVANJE ROMA, ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2027. GODINE

Razrješuju se dužnosti zamjenice članova Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine:

– IVANA VEJIĆ, imenovana kao predstavnica Ministarstva vanjskih i europskih poslova

– TEA PEKO, imenovana kao predstavnica Ministarstva financija.

Klasa: 080-02/22-02/52

Urbroj: 50301-15/28-22-02

Zagreb, 30. lipnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.