Rješenje o imenovanju dijela zamjenika članova Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine

NN 78/2022 (6.7.2022.), Rješenje o imenovanju dijela zamjenika članova Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1132

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i točke III. stavka 1. Odluke o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine (»Narodne novine«, broj 70/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. lipnja 2022. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU DIJELA ZAMJENIKA ČLANOVA POVJERENSTVA ZA PRAĆENJE PROVEDBE NACIONALNOG PLANA ZA UKLJUČIVANJE ROMA, ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2027. GODINE

Za zamjenice članova Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine, imenuju se:

– DARIJA SINJERI, predstavnica Ministarstva vanjskih i europskih poslova

– SILVIJA RADOŠ, predstavnica Ministarstva financija.

Klasa: 080-02/22-01/114

Urbroj: 50301-15/28-22-02

Zagreb, 30. lipnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.