Odluka o određivanju osjetljivih područja

NN 79/2022 (8.7.2022.), Odluka o određivanju osjetljivih područja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1148

Na temelju članka 56. stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 66/19. i 84/21.) i članka 30. stavaka 2. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. srpnja 2022. donijela

ODLUKU

O ODREĐIVANJU OSJETLJIVIH PODRUČJA

I.

Ovom Odlukom se određuju osjetljiva područja u Republici Hrvatskoj na vodnom području rijeke Dunav i jadranskom vodnom području.

Ovom Odlukom se ne određuju manje osjetljiva područja.

II.

Osjetljiva područja iz točke I. ove Odluke određena su sukladno kriterijima utvrđenima propisom iz članka 47. stavka 1. Zakona o vodama.

III.

Na osjetljiva područja iz točke I. ove Odluke primjenjuju se odgovarajuće odredbe propisa iz članka 70. stavka 4. Zakona o vodama.

IV.

Vodno područje rijeke Dunav je u cijelosti sliv osjetljivog područja.

Na sliv osjetljivog područja primjenjuju se na odgovarajući način sve odredbe koje se primjenjuju i na osjetljiva područja.

Na jadranskom vodnom području, sva područja određena kao eutrofna, područja namijenjena zahvaćanju vode za ljudsku potrošnju i zaštićena područja prirode čine osjetljivo područje.

V.

Sastavni dio ove Odluke su prilozi:

– Prilog I. Kartografski prikaz osjetljivih područja u Republici Hrvatskoj i

– Prilog II. Popis osjetljivih područja u Republici Hrvatskoj.

Kartografski prikaz iz stavka 1. podstavka 1. ove točke izrađen je u mjerilu 1:25.000 i pohranjuje se u digitalnom obliku u Hrvatskim vodama.

VI.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju osjetljivih područja (»Narodne novine«, br. 81/10. i 141/15.).

VII.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/330

Urbroj: 50301-05/14-22-4

Zagreb, 7. srpnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG I.

KARTOGRAFSKI PRIKAZ OSJETLJIVIH PODRUČJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

PRILOG II.

POPIS OSJETLJIVIH PODRUČJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Oznaka

ID

područja

Naziv područjaKriterij određivanja osjetljivosti područjaOnečišćujuća tvar čije se ispuštanje ograničava
1.41011000Zapadna obala istarskog poluotoka1dušik, fosfor
2.61011001Medulinski zaljev1dušik, fosfor
3.61011002Zaljev Raša1dušik, fosfor
4.41011003Zaljev Pula1dušik, fosfor
5.61011004Osorski zaljev1dušik, fosfor
6.61011005Lošinjski kanal1dušik, fosfor
7.61011006Luka Mali Lošinj i uvala Artaturi1dušik, fosfor
8.61011007Ljubački i Ninski zaljev1dušik, fosfor
9.61011008Novigradsko more1dušik, fosfor
10.61011009dio Velebitskog kanala1dušik, fosfor
11.61011010Uvala Široka1dušik, fosfor
12.61011011Brguljski zaljev1dušik, fosfor
13.41011012Pašmanski kanal1dušik, fosfor
14.41011013

Pirovački zaljev i

Murterski kanal

1dušik, fosfor
15.41011014Šibenski kanal1dušik, fosfor
16.61011015Luka Peleš1dušik, fosfor
17.61011016Rogoznička luka1dušik, fosfor
18.41011017Trogirski zaljev1dušik, fosfor
19.41011018Kaštelanski zaljev1dušik, fosfor
20.61011019Starigradski zaljev1dušik, fosfor
21.61011020Luka Vrboska1dušik, fosfor
22.61011021Stonski kanal1dušik, fosfor
23.41011022

Malostonski zaljev i

Malo more

1dušik, fosfor
24.61011023Kanal Ježevica1dušik, fosfor
25.61011024Luka Budava1dušik, fosfor
26.61011025Karinsko more1dušik, fosfor
27.61011026Luka Grebaštica1dušik, fosfor
28.61011027Luka Slano1dušik, fosfor
29.61011028Luka Zaton1dušik, fosfor
30.61011029Luka Cavtat1dušik, fosfor
31.61011030Uvala Plomin1dušik, fosfor
32.41011031Bakarski zaljev1dušik, fosfor
33.61011032Supetarska i Kamporska draga1dušik, fosfor
34.61011033Barbatski kanal1dušik, fosfor
35.61011034Uvala Stara Novalja1dušik, fosfor
36.61011035Paški zaljev1dušik, fosfor
37.61011036

Zaljev Pantera i luka

Soliščica

1dušik, fosfor
38.61011037Zaljev Povlja1dušik, fosfor
39.61011038Uvala Milna1dušik, fosfor
40.61011039Zaljev Vela Luka1dušik, fosfor
41.61011040Luka Cres1dušik, fosfor
42.61011041Uvala Nečujam1dušik, fosfor
43.61011042Luka Sumartin1dušik, fosfor
44.61011043Uvala Pučišća1dušik, fosfor
45.61011044Viška luka1dušik, fosfor
46.61011045Uvala Brna1dušik, fosfor
47.61011046Uvala Sobra1dušik, fosfor
48.61011047Uvala Prklog1dušik, fosfor
49.41011048Omišaljski zaljev1dušik, fosfor
50.61011049Zaljev Soline1dušik, fosfor
51.61011050Puntarska draga1dušik, fosfor
52.61011051Luka Lovište1dušik, fosfor
53.61011052Uvala Šipanska Luka1dušik, fosfor
54.61011053Luka Gornji Molunat1dušik, fosfor
55.51010940NP Brijuni2Adušik, fosfor
56.51002520PP Telaščica2Adušik, fosfor
57.51002523NP Kornati2Adušik, fosfor
58.51378015NP Mljet2Adušik, fosfor
59.51063664PP Lastovsko otočje2Adušik, fosfor
60.71005000Jadranski sliv – kopneni dio2Bdušik, fosfor
61.71005001Vransko jezero2Bdušik, fosfor
62.71005002Akumulacija Ponikve2Bdušik, fosfor
63.71005003Bašćanska dolina2Bdušik, fosfor
64.71005004

Izvori – Dobrinj –

Vrbničko polje

2Bdušik, fosfor
65.71005005Jezero Njivice2Bdušik, fosfor
66.71005006Zdenci na Rabu2Bdušik, fosfor
67.71005007Izvor Mlinica2Bdušik, fosfor
68.71005008Izvor Pidoka2Bdušik, fosfor
69.71005009Dole – Povljana2Bdušik, fosfor
70.71005010Vrčići2Bdušik, fosfor
71.71005011Žman2Bdušik, fosfor
72.71005012Bol2Bdušik, fosfor
73.71005013Dol2Bdušik, fosfor
74.71005014Kotoruže, Garmica2Bdušik, fosfor
75.71005015Libora, Vir, Novi Vir2Bdušik, fosfor
76.71005016Korita, Komiža2Bdušik, fosfor
77.71005018Prgovo – Duboka2Bdušik, fosfor
78.71005019Babino polje2Bdušik, fosfor
79.71005020Kozarica2Bdušik, fosfor
80.71005021Sobra2Bdušik, fosfor
81.71005022Blatsko polje2Bdušik, fosfor
Sliv osjetljivog područja
A41033000Dunavski sliv3dušik, fosfor


Legenda:

ID područja: Identifikacijska oznaka područja u Registru zaštićenih područja – područja posebne zaštite voda, koji vode Hrvatske vode

Kriterij određivanja osjetljivosti područja:

1Članak 65. stavak 1. točka 1. podtočka 1.2. Uredbe o standardu kakvoće voda (»Narodne novine«, broj 96/19.) – eutrofna/potencijalno eutrofna područja
2AČlanak 65. stavak 1. točka 3. Uredbe o standardu kakvoće voda (»Narodne novine«, broj 96/19.) – zaštićena područja prirode
2BČlanak 65. stavak 1. točka 3. Uredbe o standardu kakvoće voda (»Narodne novine«, broj 96/19.) – zaštićena područja zahvata vode za ljudsku potrošnju
3Članak 65. stavak 1. (kao »pripadajuća područja«) Uredbe o standardu kakvoće voda (»Narodne novine«, broj 96/19.) – sliv osjetljivog područja.