Zakon o prestanku važenja Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa

NN 80/2022 (11.7.2022.), Zakon o prestanku važenja Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa

Hrvatski sabor

1166

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O OVJERAVANJU POTPISA, RUKOPISA I PRIJEPISA

Proglašavam Zakon o prestanku važenja Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 1. srpnja 2022.

Klasa: 011-02/22-02/56
Urbroj: 71-10-01/1-22-2
Zagreb, 6. srpnja 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O OVJERAVANJU POTPISA, RUKOPISA I PRIJEPISA

Članak 1.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa (»Narodne novine«, br. 6/74., 47/90. i 72/94.) i Uputstvo za provođenje Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa (»Narodne novine«, br. 23/74. i 72/94.).

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-02/22-01/20

Zagreb, 1. srpnja 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.