Odluka o izmjeni Odluke o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2022. godini

NN 81/2022 (13.7.2022.), Odluka o izmjeni Odluke o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2022. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1185

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 – Zakon o akvakulturi i 14/19) i članka 5. stavka 1. Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius) (»Narodne novine«, br. 39/18, 35/19, 37/20, 30/21, 57/21 i 46/22), ministrica poljoprivrede donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O AUTORIZACIJI PLOVILA ZA RIBOLOV IGLUNA (XIPHIAS GLADIUS)
U 2022. GODINI

I.

U točki II. Odluke o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2022. godini (»Narodne novine«, br. 53/22 i 61/22) redak u tablici pod rednim brojem 13. mijenja se i glasi:

13.ITA000019188244-KŽ4.526

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-03/22-01/71

Urbroj: 525-12/718-22-5

Zagreb, 6. srpnja 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.