Obavijest o izmjeni Specifikacije proizvoda »Meso crne slavonske svinje« – zaštićena oznaka izvornosti

NN 82/2022 (15.7.2022.), Obavijest o izmjeni Specifikacije proizvoda »Meso crne slavonske svinje« – zaštićena oznaka izvornosti

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1230

Ministarstvo poljoprivrede na temelju članka 90. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 118/18., 42/20., 127/20., Odluka USRH i 52/21., u daljnjem tekstu: Zakon) objavljuje

OBAVIJEST

O IZMJENI SPECIFIKACIJE PROIZVODA »MESO CRNE SLAVONSKE SVINJE« – ZAŠTIĆENA OZNAKA IZVORNOSTI

1. Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zaprimilo je 29. lipnja 2022. godine izmijenjenu Specifikaciju proizvoda »Meso crne slavonske svinje« – zaštićena oznaka izvornosti, od podnositelja zahtjeva Poljoprivredno-uslužna Zadruga »LETA«, Ulica kralja Tomislava 106, Vukojevci, 31 500 Našice.

2. Nakon objave ove Obavijesti, na mrežnim stranicama Ministarstva (poljoprivreda.gov.hr) bit će objavljena izmijenjena Specifikacija proizvoda »Meso crne slavonske svinje«, sukladno članku 90. stavku 5. Zakona.

3. Svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u roku od 15 dana od datuma objave ove Obavijesti podnijeti prigovor na izmijenjenu Specifikaciju, sukladno članku 90. stavku 6. Zakona.

4. Razlozi za ulaganje prigovora definirani su člankom 10. Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode.

Klasa: 310-26/21-01/48

Urbroj: 525-13/906-22-6

Zagreb, 4. srpnja 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.