Rješenje kojim se Zavod za medicinsku genetiku i reproduktivno zdravlje Klinike za dječje bolesti Zagreb određuje Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za praćenje kongenitalnih anomalija

NN 82/2022 (15.7.2022.), Rješenje kojim se Zavod za medicinsku genetiku i reproduktivno zdravlje Klinike za dječje bolesti Zagreb određuje Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za praćenje kongenitalnih anomalija

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

1232

Ministarstvo zdravstva OIB: 88362248492 na temelju članka 143. stavka 2. i 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 100/18 i 147/20) te članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« broj 47/09 i 110/21), postupajući po zahtjevu Klinike za dječje bolesti Zagreb, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vjekoslava Klaića 16, OIB: 70641763756 na prijedlog Nacionalnog zdravstvenog vijeća sa sjednice održane 23. veljače 2022., donosi

RJEŠENJE

1. Određuje se Zavod za medicinsku genetiku i reproduktivno zdravlje Klinike za dječje bolesti Zagreb »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za praćenje kongenitalnih anomalija«.

2. Naziv »Referentni centar Ministarstva zdravstva za praćenje kongenitalnih anomalija« dodjeljuje se na vrijeme od pet godina.

Klasa: UP/I-510-01/21-01/19

Urbroj: 534-07-2-2/4-22-19

Zagreb, 8. lipnja 2022.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.