Ispravak Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 82/2022 (15.7.2022.), Ispravak Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1244

Nakon usporedbe s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Odluci o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koja je objavljena u »Narodnim novinama« broj 77 od 5. srpnja 2022. godine te se daje

ISPRAVAK

ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

U Odluci o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 77/22.) u tablici »Osnovna lista lijekova – 1. dio« umjesto podataka:

»

Šifra ATKOznakaNezaštićeno ime lijeka – INNDDD i jed. mj.Cijena u kn za DDDCijena u kn za DDD (s PDV-om)Način primjeneNositelj
odobrenja
ProizvođačZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i
pak. lijeka
Cijena u kn za jed. oblik lijekaCijena u kn za jed. oblik lijeka
(s PDV-om)
Cijena u kn za orig. pakiranje lijekaCijena u kn za orig. paki­ranje lijeka
(s PDV-om)
R/RS
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.
C02KX01 142KSbosentanNC2010,25 g238,39250,31OCipla Europe NVCipla (EU) Limited, Cipla Europe NVBosentan Ciplatbl. film obl. 56x125 mg119,20125,166.675,017.008,76
H05BX01 172DSsinakalcetNH50260 mg56,0858,89OAccord Healthcare Polska Sp. z o.o.GE Pharmaceuticals Ltd., S.C. Polisano Pharmaceuticals S.R.L.Sinakalcet Accordtbl. film obl. 28x60 mg56,0858,891.570,351.648,87 
J05AR03 121KLemtricitabin + tenofovir NJ501 
 
 
OKrka d.d., Novo mestoKrka d.d.Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krkatbl. film obl. 30x(200 mg +245 mg)59,0161,961.770,391.858,91 
L01BC07 091DSazacitidinNL106 
 
 
PSTADA d.o.o.STADApharm GmbH, STADA Arzneimittel GmbHAzacitidin Stadapraš. za susp. za inj., boč. stakl. 1x100 mg1.673,711.757,401.673,711.757,40 
L03AA02 071DSfilgrastim0,35 mg466,08489,39PPfizer Europe MA EEIGHospira Zagreb, Hospira EnterprisesNivestimotop. za inj. i inf., napunj. stakl. štrc. 12 MU, 5x0,2 ml (0,6 mg/ml)159,80167,79799,00838,95 

«

trebaju stajati podaci:

»

Šifra ATKOznakaNezaštićeno ime lijeka – INNDDD i jed. mj.Cijena u kn za DDDCijena u kn za DDD (s PDV-om)Način primjeneNositelj
odobrenja
ProizvođačZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i
pak. lijeka
Cijena u kn za jed. oblik lijekaCijena u kn za jed. oblik lijeka
(s PDV-om)
Cijena u kn za orig. pakiranje lijekaCijena u kn za orig. paki­ranje lijeka
(s PDV-om)
R/RS
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.
C02KX01 142KSbosentanNC2010,25 g237,67249,56OCipla Europe NVCipla (EU) Limited, Cipla Europe NVBosentan Ciplatbl. film obl. 56x125 mg118,84124,786.654,856.987,59
H05BX01 172DSsinakalcetNH50260 mg52,3955,01OAccord Healthcare Polska Sp. z o.o.GE Pharmaceuticals Ltd., S.C. Polisano Pharmaceuticals S.R.L.Sinakalcet Accordtbl. film obl. 28x60 mg52,3955,011.467,011.540,36 
J05AR03 121KLemtricitabin + tenofovir NJ501 
 
 
OKrka d.d., Novo mestoKrka d.d.Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krkatbl. film obl. 30x(200 mg +245 mg)30,5432,07916,20962,01 
L01BC07 091DSazacitidinNL106 
 
 
PSTADA d.o.o.STADApharm GmbH, STADA Arzneimittel GmbHAzacitidin Stadapraš. za susp. za inj., boč. stakl. 1x100 mg1.663,961.747,161.663,961.747,16 
L03AA02 071DSfilgrastim0,35 mg355,35373,12PPfizer Europe MA EEIGHospira Zagreb, Hospira EnterprisesNivestimotop. za inj. i inf., napunj. stakl. štrc. 12 MU, 5x0,2 ml (0,6 mg/ml)121,83127,93609,17639,63 

«.

U tablici »Osnovna lista lijekova – 2. dio« uz ATK šifru »V06DX03 490« u stupcu 16. umjesto oznake: »RSVS09« treba stajati oznaka: »RSVS09a«.

U tablici »Indikacije i smjernice« greškom je izostavljena oznaka smjernice »RG04« sa sljedećim podacima:

»

RG04Samo za bolesnike s urinarnom inkontinencijom i neurogenim mokraćnim mjehurom.

«.

Ovim Ispravkom utvrđene pogreške se ispravljaju.

Klasa: 025-04/22-01/175

Urbroj: 338-01-01-22-01

Zagreb, 13. srpnja 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.