Odluka o osnovnim obilježjima i puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna »Pelješki most, 2022.«

NN 83/2022 (18.7.2022.), Odluka o osnovnim obilježjima i puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna »Pelješki most, 2022.«

HRVATSKA NARODNA BANKA

1255

Na temelju članaka 22. i 23. te članka 42. stavka 3. točke 13. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 13. srpnja 2022. donio je

ODLUKU

O OSNOVNIM OBILJEŽJIMA I PUŠTANJU U OPTJECAJ PRIGODNOGA OPTJECAJNOGA KOVANOG NOVCA OD 25 KUNA
»PELJEŠKI MOST, 2022.«

Članak 1.

Hrvatska narodna banka izdaje prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna u povodu otvaranja za promet Pelješkog mosta i cestovnog povezivanja teritorija Republike Hrvatske, važnoga političkog, gospodarskog i društvenog događaja za Republiku Hrvatsku.

Članak 2.

(1) Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna iz članka 1. ove Odluke (u nastavku teksta: prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna) izdaje se u količini od 30.000 komada i u ukupnom nominalnom iznosu od 750.000,00 kuna.

(2) Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna izrađen je od dvodijelne kovine. Njegova jezgra izrađena je od slitine 92 % bakra, 6 % aluminija i 2 % nikla, a prsten od slitine srebrnasta sjaja, koja se sastoji od 75 % bakra i 25 % nikla s mogućim odstupanjem od 2% po pojedinom sastojku materijala.

(3) Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna ima oblik pravilnog dvanaesterokuta, kojemu opisana kružnica ima promjer od 32 milimetra s mogućim odstupanjima kako je navedeno za jezgru i za prsten. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna ima masu od 12,75 grama s mogućim odstupanjem od ± 3,5 %. Jezgra mu ima promjer od 18 milimetara s mogućim odstupanjem od ±0,05 milimetara i masu od 4,05 grama. Prsten ima unutarnji promjer od 18 milimetara s mogućim odstupanjem od ±0,05 milimetara i masu od 8,70 grama.

Članak 3.

Na licu prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna unutar jezgre kovanog novca i djelomično na prstenu kovanog novca nalazi se prikaz Pelješkog mosta. Djelomično unutar jezgre i djelomično na prstenu kovanog novca, a u vizuri smješten iza mosta, nalazi se također prikaz dijela poluotoka Pelješca koji se na tom području mostom spaja s kopnom Republike Hrvatske. Na prstenu kovanog novca, ispod prikaza Pelješkog mosta ispisan je tekst »PELJEŠKI MOST« i godina izdanja kovanog novca »2022.«.

Članak 4.

Na naličju prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna unutar jezgre kovanog novca prikazana su dva kvadrata, veći i manji, što asocira na polja grba Republike Hrvatske i na dva dijela teritorija Republike Hrvatske koji oblikovani te spojeni jednom linijom i kompozicijski postavljeni simboliziraju cestovno povezivanje teritorija Republike Hrvatske. Ispod većega kvadrata, unutar jezgre kovanog novca, prikazane su grančica hrasta lužnjaka s plodovima i grančica lovora u cvatu. Kroz konture većega kvadrata vidi se kuna zlatica okrenuta nadesno te se prikaz kune nastavlja izvan kvadrata, iznad simbolički zamišljene linije mosta i manjega kvadrata. Lijevo od prikaza kune zlatice, na površini prstena kovanog novca, prikaz je grba Republike Hrvatske, a desno je prikaz brojčane oznake nominalne vrijednosti »25«, ispod koje se nalazi naziv novčane jedinice »KUNA«. Iznad jezgre kovanog novca, na površini prstena kovanog novca, ispisan je polukružno tekst »REPUBLIKA«, a ispod jezgre kovanog novca, na prstenu kovanog novca, ispisan je tekst »HRVATSKA«.

Članak 5.

Obod prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna jest gladak.

Članak 6.

Autor idejnog i likovnog rješenja prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna jest Damir Mataušić, akademski kipar.

Članak 7.

Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna iz članka 1. ove Odluke pušta se u optjecaj 26. srpnja 2022.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 454-2641-090/07-22/BV

Zagreb, 13. srpnja 2022.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
Guverner
Boris Vujčić, v. r.