Odluka o pristupanju promjeni Ustava Republike Hrvatske

NN 85/2022 (22.7.2022.), Odluka o pristupanju promjeni Ustava Republike Hrvatske

HRVATSKI SABOR

1290

Na temelju članka 137. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), koji je u pročišćenom tekstu (»Narodne novine«, br. 85/10.) označen kao »članak 148.«, Hrvatski sabor na sjednici 15. srpnja 2022. donio je

ODLUKU

O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Pristupa se promjeni Ustava prema Prijedlogu odluke o pristupanju promjeni Ustava Republike Hrvatske, s Prijedlogom nacrta promjene Ustava Republike Hrvatske koji su, na temelju članka 147. Ustava, podnijeli zastupnici u Hrvatskom saboru.

II.

U skladu s odredbama članka 60. stavka 1. podstavaka 3. i 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, br. 81/13., 113/16., 69/17. i 29/18., 53/20., 119/20. i 123/20.), Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav će, na temelju i okviru Prijedloga odluke o pristupanju promjeni Ustava Republike Hrvatske, koji su podnijeli zastupnici u Hrvatskom saboru svojim prijedlogom od 11. srpnja 2022. i nakon provedene rasprave u Hrvatskom saboru i njegovim radnim tijelima, podnijeti Hrvatskom saboru Prijedlog za utvrđivanje nacrta promjene Ustava Republike Hrvatske.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/03

Zagreb, 15. srpnja 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.