Odluka o izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske Hrvatskoga sabora

NN 85/2022 (22.7.2022.), Odluka o izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

1295

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 90. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 15. srpnja 2022. donio je

ODLUKU

O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE HRVATSKOGA SABORA

I.

Za člana Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske Hrvatskoga sabora bira se LUKA BRČIĆ.

II.

Dana 14. srpnja 2022. dužnost člana Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske Hrvatskoga sabora prestao je obnašati MATO ČIČAK, zbog prestanka zastupničkog mandata.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-04/22-03/26

Zagreb, 15. srpnja 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.