Odluka o izboru članice i prestanku mandata člana Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora

NN 85/2022 (22.7.2022.), Odluka o izboru članice i prestanku mandata člana Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

1296

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 102. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 15. srpnja 2022. donio je

ODLUKU

O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EUROPSKE UNIJE HRVATSKOGA SABORA

I.

Za članicu Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora bira se MAGDALENA KOMES.

II.

Dana 14. srpnja 2022. dužnost člana Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora prestao je obnašati MATO ČIČAK, zbog prestanka zastupničkog mandata.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-04/22-03/27

Zagreb, 15. srpnja 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.