Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu

NN 85/2022 (22.7.2022.), Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1304

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), a u vezi s točkom V. Odluke o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu (»Narodne novine«, broj 57/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. srpnja 2022. donijela

ODLUKU

O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE OBRAZOVNIH, ZNANSTVENIH, KULTURNIH, ZDRAVSTVENIH, POLJOPRIVREDNIH I OSTALIH PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA HRVATSKI NAROD U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2022. GODINU

I.

Sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu, osigurana na stavkama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Glavi 03205, Aktivnosti A862020 »Poticaji za obrazovanje i znanost, kulturu, zdravstvo, poljoprivredu i ostale programe Hrvata u BiH« u ukupnom iznosu od 32.500.000,00 kuna, raspoređuju se za financiranje sljedećih programa i projekata:

1. programi i projekti iz područja zdravstva7.920.000,00kuna

2. programi i projekti iz područja obrazovanja

i znanosti

7.370.000,00kuna
3. programi i projekti iz područja kulture6.536.000,00kuna
4. programi i projekti iz ostalih područja6.420.000,00kuna
5. programi i projekti iz područja poljoprivrede4.254.000,00kuna
UKUPNO32.500.000,00kuna.

II.

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske potpisat će s pravnim osobama/nositeljima programa i projekata ugovore o financijskoj potpori za provedbu odobrenih programa/projekata iz područja obrazovanja i znanosti, kulture, zdravstva, poljoprivrednih i ostalih područja.

Čelnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske odgovoran je za zakonito, svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje, odnosno izvršavanje sredstava iz točke I. ove Odluke u skladu s odredbama Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.).

III.

Ugovori o financijskoj potpori za provedbu odobrenih programa/projekata iz navedenih područja potpisat će se nakon stupanja na snagu ove Odluke.

IV.

Nadzor provedbe programa/projekata iz područja obrazovanja, znanosti, kulture, zdravstva, poljoprivrede i ostalih područja obavljat će Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Nadzor provedbe programa/projekata iz područja obrazovanja, znanosti, kulture, zdravstva, poljoprivrede i ostalih područja može uz Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske obavljati i nadležno resorno ministarstvo Republike Hrvatske.

V.

Nadzor provedbe programa/projekata iz točke IV. ove Odluke obavljat će se putem dostavljenih opisnih i financijskih izvještaja i nadzorom na terenu.

VI.

Korisnik financijske potpore može iz opravdanih razloga najkasnije 60 dana prije isteka roka izvršenja programa/projekta zatražiti pisanim putem uz detaljno obrazloženje prenamjenu dodijeljenih sredstava, kao i produljenje roka izvršenja programa/projekta koje može odobriti Povjerenstvo za koordinaciju potpore i financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini.

VII.

Popis odobrenih programa i projekata iz područja obrazovanja, znanosti, kulture, zdravstva, poljoprivrede i ostalih područja iz točke I. ove Odluke sastavni je dio ove Odluke.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama« i na službenoj mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Klasa: 022-03/22-04/286

Urbroj: 50301-21/32-22-2

Zagreb, 21. srpnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRIJEDLOG RASPODJELE SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE OBRAZOVNIH, ZNANSTVENIH, KULTURNIH, ZDRAVSTVENIH, POLJOPRIVREDNIH I OSTALIH PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA HRVATSKI NAROD U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2022. GODINU

PRIJEDLOG PROGRAMA I PROJEKATA IZ PODRUČJA ZDRAVSTVA

Red.
broj
Naziv programa/
projekta
Naziv prijavitelja programa/projektaOdobreni iznos
1.Ambulanta »Stjepan Radić«Dom zdravlja Mostar400.000,00 kn
2.Adaptacija i rekonstrukcija prostora za edukacijski centar i mikrobiološki laboratorijZavod za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke300.000,00 kn
3.Radovi na novoizgrađenom objektu JU Dom zdravlja Orašje – V. fazaJU Dom zdravlja Orašje900.000,00 kn
4.Rekonstrukcija i adaptacija zgrade uređenja Doma za starije i nemoćne osobe – Hospicij JajceJU Opća bolnica Jajce650.000,00 kn
5.Sanacija dijela krovištaJU Dom zdravlja Čapljina300.000,00 kn
6.Izgradnja edukacijsko-rehabilitacijskog centra za djecu i mlade s poteškoćama u razvoju – III. fazaOpćina Grude820.000,00 kn
7.Izgradnja nove zgrade Doma zdravlja u Kiseljaku – II. fazaJU Dom zdravlja Kiseljak900.000,00 kn
8.Rekonstrukcija i adaptacija prostorija za službu obiteljske medicine Doma zdravlja TomislavgradDom zdravlja Tomislavgrad950.000,00 kn
9.Izgradnja Doma za stare i nemoćne Dr. Ivan Evanđelist ŠarićCaritas Vrhbosanske nadbiskupije1.800.000,00 kn
10.Obnova ulaza u službu hitne pomoćiDom zdravlja »Rama«100.000,00 kn
11.Opremanje odjela kirurških disciplina u bolniciHrvatska bolnica »Dr. fra Mato Nikolić«800.000,00 kn
Ukupno programi i projekti zdravstva:7.920.000,00 kn

PRIJEDLOG PROGRAMA I PROJEKATA IZ PODRUČJA OBRAZOVANJA I ZNANOSTI

Red.
broj
Naziv programa/projektaNaziv prijavitelja programa/projektaOdobreni iznos
1.Rat u Bosni i Hercegovini 1991. – 1995. – KronologijaHrvatski dokumentacijski centar Domovinskog rata u BiH100.000,00 kn
2.Hrvatska enciklopedija BiH – treći svezakHrvatski leksikografski institut Bosne i Hercegovine300.000,00 kn
3.Otimanje legitimiteta – egzaktni dokaziInstitut za društveno-politička istraživanja70.000,00 kn
4.Izgradnja Dječjeg vrtića »Pahuljica« Kupres – I. fazaOpćina Kupres – općinski načelnik općine Kupres700.000,00 kn
5.»Edukacijsko kreativni kutak«Hrvatsko kulturno društvo Napredak Doboj70.000,00 kn
6.Izgradnja osnovne škole sa sportskom dvoranom i dječjim vrtićem, koji rade po hrvatskom planu i programuOsnovna škola »Ivan Goran Kovačić« Gojevići – Fojnica650.000,00 kn
7.Potpora radu Opće gimnazije Katoličkog školskog centra u Banjoj LuciOpća gimnazija Katoličkog školskog centra u Banjoj Luci850.000,00 kn
8.Projekt izgradnje objekta srednje školeSrednja škola »Novi Travnik«650.000,00 kn
9.Unapređenje odgojno obrazovnog rada u Srednjoj školi Pere Zečevića u Odžaku kroz osiguranje osnovnih uvjeta za izvođenje nastave tjelesne i zdravstvene kultureMinistarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske260.000,00 kn
10.Uređenje prostora u Osnovnoj školi Slatina za potrebe društvenog domaUdruga Hrvata za opstanak i povratak »Kondžilo« Teslić150.000,00 kn
11.Izgradnja školske dvorane srednje škole dr. fra Slavka Barbarića Čitluk, Općina Čitluk – II. fazaOpćina Čitluk800.000,00 kn
12.Izgradnja objekta Osnovne škole »Žepče« u ŽepčuOpćina Žepče900.000,00 kn
13.Sanacija dvorišta i igrališta OŠ Kardinala Stepinca NeumOpćina Neum380.000,00 kn
14.Obnova kabinetaJavna ustanova Osnovna škola »Sveti Franjo« Tuzla120.000,00 kn
15.Opremanje knjižniceOsnovna škola Antuna Branka Šimića Mostar70.000,00 kn
16.Izgradnja vrtića – III. fazaJavna predškolska ustanova »Ivančica« Usora700.000,00 kn
17.Digitalizacija obrazovnog sustava Županije Zapadnohercegovačke – E-školaJavna ustanova Zavod za odgoj i obrazovanje600.000,00 kn
Ukupno programi i projekti obrazovanja i znanosti:7.370.000,00 kn


PRIJEDLOG PROGRAMA I PROJEKATA IZ PODRUČJA KULTURE

Red.
Broj
Naziv programa/projektaNaziv prijavitelja programa/projektaOdobreni iznos
1.Dogradnja pastoralnog centra za mladeŽupni ured Srca Isusova – Studenci100.000,00 kn
2.Kulturna baština i identitet Hrvata u Bosni i HercegoviniDruštvo za digitalizaciju tradicijske kulturne baštine80.000,00 kn
3.Rekonstrukcija i opremanje hrvatskih domova na području Tuzlanske županijeUdruga mladih Drijenča350.000,00 kn
4.19. Didakovi dani – 2022.HKUD »Didak« Župa Gradnići70.000,00 kn
5.Naš glas o nama – Katolički tjednikMedijski centar Vrhbosanske nadbiskupije200.000,00 kn
6.Investiranje u proizvodne i odašiljačke kapacitete Radiotelevizije Herceg-BosneRadiotelevizija Herceg-Bosne d.o.o.850.000,00 kn
7.Završetak građevinskih radova na Kulturno-obrazovnom centru Hrvata »Korita« u Bosansko GrahovoUdruga za očuvanje kulturne i povijesne baštine »Don Juraj Gospodnetić« Bosansko Grahovo300.000,00 kn
8.Izgradnja Kulturno športskog doma Jare – III. fazaGrad Široki Brijeg680.000,00 kn
9.Izgradnja muzeja i spomen parka na mjestu stradanja na selu Lugu, Općina Tomislavgrad, 1943. godineUdruga za promicanje i zaštitu kulturnih i tradicijskih vrijednosti »Lug-Poljica«140.000,00 kn
10.Završetak gradnje, unutarnje i vanjsko uređenje Kulturnog doma (EDUKS-a) u Gorici-StrugamaHKUD »Zora« Struge – Gorica, Čapljina200.000,00 kn
11.Kulturna baština Hrvata banjalučkog krajaHrvatsko kulturno društvo Napredak – podružnica Banja Luka70.000,00 kn
12.Izgradnja nove župne crkve Krista Kralja u Čitluku, Općina ČitlukŽupa Krista Kralja – Čitluk200.000,00 kn
13.Uređenje pastoralnog centra za mladeŽupa Sveti Matej Apostol i Evanđelist, Mostar100.000,00 kn
14.Nastavak izgradnje Muzejsko – galerijskog prostora uz crkvu sv. Marka Evanđelista na Plehanu – instalacijaFranjevački samostan sv. Marka Evanđelista Plehan500.000,00 kn
15.Sanacija Pastoralnog centra za mladeŽupa Gospe od Zdravlja Neum280.000,00 kn
16.Izgradnja pastoralnog centraŽupa Svetog Ante Padovanskog Boće300.000,00 kn
17.23. Mediteran Film FestivalKino video klub Amater70.000,00 kn
18.Dani hrvatskog filma – Ivo Gregurević 2022.Udruga filmski festival »Ivo Gregurević«80.000,00 kn
19.Uređenje Groblja Mira na BilimaUdruga Mir International Mostar100.000,00 kn
20.Izgradnja Crkve sv. BlažaŽupa sv. Juraja mučenika Vitez350.000,00 kn
21.Projekt obnove Franjevačke knjižnice Mostar, Obnova rijetke knjige (Rara) u Hrvatskom državnom arhivu u ZagrebuFranjevačka knjižnica Mostar120.000,00 kn
22.Antika Hercegovine – kulturni, turistički i gospodarski potencijal antičke baštine u HercegoviniEkološka udruga Vedrina, Mostar70.000,00 kn
23.Hrvatski glasnik – multimedijalni portal za kulturu i društvena pitanjaHKD Napredak Glavna podružnica Tuzla76.000,00 kn
24.Infrastrukturni radovi – Kulturni centar LjubuškiGrad Ljubuški1.000.000,00 kn
25.Rekonstrukcija i prenamjena zgrade sjemeništa na Širokom Brijegu s osnovnim sadržajem knjižnice i muzeja – uređenje interijeraFranjevački samostan Uznesenja B. D. Marije Široki Brijeg250.000,00 kn
Ukupno programi i projekti kulture:6.536.000,00 kn


PRIJEDLOG PROGRAMA I PROJEKATA IZ OSTALIH PODRUČJA

Red.
broj
Naziv programa/projektaNaziv prijavitelja programa/projektaOdobreni iznos
1.Sanacija javnog makadamskog puta za pristup farmama s ciljem stvaranja uvjeta za razvoj konkurentne i održive poljoprivredne proizvodnje lokalnih proizvođačaFarma Podhum d.o.o.250.000,00 kn
2.Objektivno u Europu!Obrtnička radnja Objektiv70.000,00 kn
3.Obnova zgrade bivše poljoprivredne zadruge Dubrave – StolacGrad Stolac480.000,00 kn
4.Izgradnja poljoprivrednog centra – II. fazaGrad Livno210.000,00 kn
5.Prema Europi: Energetska revitalizacija zgrade biskupskog ordinarijata u MostaruMostarsko duvanjska biskupija500.000,00 kn
6.Obnova sportske dvorane »Borsa« nakon požara – III. fazaJudo klub »Borsa« Mostar100.000,00 kn
7.Rekonstrukcija gradske komunalne infrastrukture – II. fazaOpćina Vareš300.000,00 kn
8.Adaptacija, obnova i uređenje prostorija NK »Busovača« BusovačaUdruga građana Nogometni klub »Busovača« Busovača110.000,00 kn
9.Asfaltiranje lokalnog puta – I. fazaOpćina Dobretići280.000,00 kn
10.U okrilju Majčine neumrle ljubaviŽupa Srca Marijina150.000,00 kn
11.Izgradnja kanalizacije u Odžaku, naselje Bukovica (Brodska ulica)Općina Odžak500.000,00 kn
12.Sanacija nogostupa u ulici Ante Starčevića u Čapljini – II. faza – južni dioGrad Čapljina-Gradonačelnik400.000,00 kn
13.Izgradnja vodovodne mreže u naselju DomaljevacOpćina Domaljevac-Šamac800.000,00 kn
14.Izgradnja poduzetničkog inkubatora u poduzetničkoj zoni ResnikOpćina Kreševo650.000,00 kn
15.Vodoopskrba naselja Ivanica, izgradnja distributivnih cjevovoda obuhvata vodospreme »Ivanica«Općina Ravno480.000,00 kn
16.Unaprjeđenje lokalne infrastrukture rekonstrukcijom i proširenjem pomoćnog nogometnog terena na stadionu Mokri DolacOpćina Posušje840.000,00 kn
17.Spomen obilježje – BugojnoUdruga obitelji poginulih i nestalih branitelja u Domovinskom ratu općine Bugojno300.000,00 kn
Ukupno ostali projekti:6.420.000,00 kn


PRIJEDLOG PROGRAMA I PROJEKATA IZ PODRUČJA POLJOPRIVREDE

Red.
broj
Naziv programa/projektaNaziv prijavitelja programa/projektaOdobreni iznos
1.Financiranje traktoraAlen Cigić50.000,00 kn
2.Poboljšanje uvjeta za proizvodnju američke borovniceOPG Lidija Dunđer35.000,00 kn
3.Dogradnja objekta kušaone i nabava 5 junicaPoljoprivredna djelatnost »GRGA« Vareš55.000,00 kn
4.Nabava osnovnog stadaOPG Željko Baotić28.000,00 kn
5.Dovršetak izgradnje objekta za smještaj koka nesilicaAnte Vuletić20.000,00 kn
6.Nabava priključaka za poljoprivrednu mehanizacijuObiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Vrila, vl. Mirjana Kušto19.000,00 kn
7.Proširenje stada ovacaS.O.R. »KIĆI« Posušje60.000,00 kn
8.Podizanje višegodišnjih nasada vinove lozeVlaho Matijić40.000,00 kn
9.Povećanje produktivnosti proizvodno smještajnih kapaciteta obiteljskog gospodarstva Vladimira ČerkezaVladimir Čerkez60.000,00 kn
10.Proizvodnja i prerada voća u voćne sokove i džemoveJanković Marko20.000,00 kn
11.Super intenzivni nasadi maslinaOPG Marinko Merdžan60.000,00 kn
12.Osočna jama s deponijom i kupnja dodatnih pašnjakaOPG »Ekofarma Barišić«, Brčko50.000,00 kn
13.Izgradnja i opremanje zatvorenih i zaštićenih prostora i objekata (objekt za sortiranje i skladištenje voća – jabuke)Ilija Pušeljić60.000,00 kn
14.Nabava traktora i rasplodnih grla svinjaRanko Marić60.000,00 kn
15.Opremanje i proširenje pčelinjaka, izgradnja Apiterapijske kućiceOPG Robert Čabraja30.000,00 kn
16.Nabava mini linije za proizvodnju prirodnog soka od voća i povrćaAnamarija Matić15.000,00 kn
17.Uređenje maslinikaMarko Čokljat18.000,00 kn
18.Kupres – gospodarstvoObiteljsko gospodarstvo Romić60.000,00 kn
19.»Maslina u Cernu 2022. – 2025.«Obiteljski podrum Sušac Cerno, vl. Jure Sušac60.000,00 kn
20.Unaprjeđenje poljoprivrednog gospodarstva u sustavu »krava – tele«S.O.R. Filip25.000,00 kn
21.Nabava poljoprivredne mašineKristina Knežević17.000,00 kn
22.Adaptacija, nadogradnja i opremanje objektaRPG Vuletić60.000,00 kn
23.Jačanje poljoprivrednog gospodarstva kroz nabavu priključaka za poljoprivrednu mehanizacijuObiteljsko poljoprivredno gospodarstvo »Farma ovaca Pepić«, vl. Marijan Jonjić18.000,00 kn
24.Novi nasadi voćaOPG Zdravko Palameta19.000,00 kn
25.Terra materIvana Milić60.000,00 kn
26.Nabava rasplodnih krava za povećanje matičnog stada i dogradnja gospodarskog objektaFarma »Vranjače«, vl. Jozo Prka60.000,00 kn
27.Nabava rasplodnih junicaIvica Pokrajčić30.000,00 kn
28.Održivost poljoprivrednog gospodarstva DražicaSrodna poljoprivredna djelatnost »Dražica«25.000,00 kn
29.Održivost poljoprivrednog gospodarstva MermerovićSamostalna obrtnička radnja »Mermerović«28.000,00 kn
30.Očuvanje pasmina autohtonih domaćih životinjaS.O.R. Mandi28.000,00 kn
31.Nabava rasplodnih junica i proširenje obrtaAna Brajko25.000,00 kn
32.Izgradnja vodovoda za farmu kozaUzgoj ovaca i koza »Biško«- Sovići, vl. Jerko Biško28.000,00 kn
33.Povećanje kapaciteta poljoprivrednog gazdinstva LACOPoljoprivredni proizvođač »LACO«, vl. Miro Laco55.000,00 kn
34.Eko prerada i pakiranje povrćaSamostalna obrtnička radnja »EKO RAKITNO«50.000,00 kn
35.Povećanje konkurentnost SPD Karačić kroz nabavu sadilice krumpira, rashladne komore za skladištenje i čuvanje krumpira i laki traktoraSrodna poljoprivredna djelatnost »Karačić«48.000,00 kn
36.Projekt jačanja obiteljskog gospodarstva stvaranjem dodane vrijednosti u pčelarstvuSlavica Šperac30.000,00 kn
37.Ljubuški plodovi HercegovineOR Domaća radinost Kika60.000,00 kn
38.Novi nasadi aronijeOPG Franjo Sušić48.000,00 kn
39.Kupnja rasplodnog podmlatka (mliječne junice) i kupnja kupeliceNevenka Vrgoč20.000,00 kn
40.Nabava motokultivatoraZoran Ladan16.000,00 kn
41.Osnivanje farme ovaca »Agro-Borna«Kata Ikić55.000,00 kn
42.Suvremeno pčelarenje drevnim znanjimaPčelarstvo Blaško Barnjak12.000,00 kn
43.Farma ovaca OsredakIvo Matić30.000,00 kn
44.Nova oprema KupresObiteljsko poljoprivredno gospodarstvo PECUNIA, vl. Ilija Dumančić60.000,00 kn
45.Montažni objekt od drveta za smještaj svinja MangulicaBojan Dominović25.000,00 kn
46.Osnaživanje i održivost obiteljskog poljoprivrednog gospodarstvaOPG Majdančica17.000,00 kn
47.Novi nasadi masline – razlog za ostanakOPG Ivica Rajič14.000,00 kn
48.Lufa i ljekovito biljeNikola Veselčić12.000,00 kn
49.Vir 2022SOR Poljodjeljstvo i stočarstvo Mate Milas Vir Posušje60.000,00 kn
50.OPG Karačić – ulaganje u nabavu opreme i sadnog materijalaŽeljko Karačić35.000,00 kn
51.Nabava sadnog materijala, gnojiva, opreme i kupnja rasplodnog podmlatkaAnto Štekić10.000,00 kn
52.Nabava sušare za voće, povrće i ljekovito/aromatsko biljeHelena Miketa10.000,00 kn
53.Program podizanja i održavanja dugogodišnjih nasada maslina i vinove lozeRPG Perutina16.000,00 kn
54.O(p)stanak Hrvata na području općine Maglaj kroz gospodarsko osnaživanjeZemljoradnička zadruga Kula Maglaj105.000,00 kn
55.Proširenje proizvodno/prerađivačkog pogona i dodjela sadnica aronijeFruit & Flowers – Mili d.o.o.40.000,00 kn
56.Peradarstvo TravnikPeradar d.o.o.60.000,00 kn
57.Proširenje stada farme Zrno izgradnjom i proširenjem poslovnog objektaFarma Zrno70.000,00 kn
58.Održivi povratak i opstojnost pripadnika HVO-a Ze-do kantonaSavez udruga dragovoljaca i veterana HVO-a Ze-do kantona150.000,00 kn
59.Rješavanje problema nezaposlenosti hrvatskih branitelja te poboljšanje uvjeta života braniteljske populacije kroz organiziranu poljoprivrednu proizvodnjuBraniteljska zadruga Dragovoljac p.o. Široki Brijeg200.000,00 kn
60.»Turizam kroz pčelarstvo«BZ Okus zavičaja p.o. Livno70.000,00 kn
61.Adaptacija objekata za smještaj ovaca Centra za izvorne pasmine ovaca»Farma Smiljanić« d.o.o. Tomislavgrad70.000,00 kn
62.Podrška opstanku Hrvata u BiH kroz jačanje sektora vinogradarstvaVino Brkić d.o.o.70.000,00 kn
63.Izgradnja unutarnje i vanjske infrastrukture povratničkog inkubatora za razvoj poljoprivredeSavez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine70.000,00 kn
64.Hladnjača sa staklenikom sa zaokruženim iskorištenjem toplotne energije»Eko-Eko Plast«, vl. Željko Šumić65.000,00 kn
65.Stvaranje preduvjeta za održivi opstanak i ostanak mladih hrvatskih obitelji u ruralnim dijelovima BiH kroz modernizaciju poljoprivredne proizvodnjeUdruga Lipanj200.000,00 kn
66.Unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje izgradnjom objekta za sušenje, preradu i degustaciju ljekovitog i začinskog bilja te starih sorti žitarica i planinskog krumpiraSamostalna obrtnička radnja Narcis, vl. Nada Šarić80.000,00 kn
67.Projekt nabave poljoprivredne mehanizacijePoljoprivreda »Dolić«, vl. Ivica Dolić150.000,00 kn
68.Poljoprivreda kao potencijal i garancija ostanka i opstanka Hrvata u Bosni i HercegoviniUdruga Lasta200.000,00 kn
69.Održivi ostanak kroz poljoprivreduZemljoradnička zadruga »Livač«100.000,00 kn
70.Kušaj ljubuška vina 2022. god.Udruga vinogradara i vinara Ljubuški50.000,00 kn
71.Modernizacija i proširenje poljoprivredne proizvodnjeKoka-produkt d.o.o.55.000,00 kn
72.Pomoć povratnicima u nabavi repromaterijala za sjetvu poljoprivrednih kulturaUdruga Eko Zemlja70.000,00 kn
73.Revitalizacija neiskorištenih poljoprivrednih potencijala Općine Prozor Rama kao preduvjet održivog opstanka i povratka raseljenih HrvataUdruga za razvoj »Naša zemlja«150.000,00 kn
74.Razvijanje konkurentnosti i održivog pčelarstva na području općine TomislavgradUdruga pčelara Duvanjski vrisak65.000,00 kn
75.Osnaživanje poljoprivredne proizvodnje na području županije Posavske umrežavanjem malih poljoprivrednih proizvođača putem zadrugePoljoprivredna zadruga Posavina plod p.o. Orašje100.000,00 kn
76.Modernizacija farme za uzgoj muznih krava i proizvodnju mlijeka»Farma Dočić«38.000,00 kn
77.GRUDE 2022.Mabog Gumamovic d.o.o.50.000,00 kn
78.Opstojnost Hrvata Tuzlanske županije, kupnja/nabava rasplodnog podmlatka uzgojnih domaćih životinjaUdruga građana »Ponori« Gornji Hrgovi70.000,00 kn
Ukupno programi i projekti poljoprivrede:4.254.000,00 kn
Sveukupno programi i projekti obrazovanja, znanosti, kulture, zdravstva, poljoprivrede i ostalih:32.500.000,00 kn