Rješenje o opozivu predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Gospodarsko-socijalnom vijeću

NN 87/2022 (27.7.2022.), Rješenje o opozivu predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Gospodarsko-socijalnom vijeću

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1337

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članaka 6. i 7. Sporazuma o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća (»Narodne novine«, broj 28/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. srpnja 2022. donijela

RJEŠENJE

O OPOZIVU PREDSTAVNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U GOSPODARSKO-SOCIJALNOM VIJEĆU

Opoziva se dr. sc. ZDRAVKO MARIĆ dužnosti predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Gospodarsko-socijalnom vijeću.

Klasa: 080-02/22-02/59

Urbroj: 50301-15/15-22-01

Zagreb, 18. srpnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.