Rješenje o imenovanju predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Gospodarsko-socijalno vijeće

NN 87/2022 (27.7.2022.), Rješenje o imenovanju predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Gospodarsko-socijalno vijeće

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1338

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članaka 6. i 7. Sporazuma o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća (»Narodne novine«, broj 28/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. srpnja 2022. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
U GOSPODARSKO-SOCIJALNO VIJEĆE

Imenuje se dr. sc. MARKO PRIMORAC, ministar financija, predstavnikom Vlade Republike Hrvatske u Gospodarsko-socijalnom vijeću.

Klasa: 080-02/22-01/124

Urbroj: 50301-15/15-22-1

Zagreb, 18. srpnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.