Rješenje o imenovanju predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Hrvatskom odboru za produktivnost i konkurentnost

NN 87/2022 (27.7.2022.), Rješenje o imenovanju predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Hrvatskom odboru za produktivnost i konkurentnost

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1340

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 4. stavka 2. Sporazuma o osnivanju Hrvatskog odbora za produktivnost i konkurentnost, sklopljenog 13. svibnja 2020., Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. srpnja 2022. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U HRVATSKOM ODBORU ZA PRODUKTIVNOST I KONKURENTNOST

Za predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Hrvatski odbor za produktivnost i konkurentnost, imenuje se:

– dr. sc. MARKO PRIMORAC, ministar financija.

Klasa: 080-02/22-01/125

Urbroj: 50301-15/15-22-1

Zagreb, 18. srpnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.