Rješenje o razrješenju nacionalnog koordinatora za provedbu projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica Republici Hrvatskoj iz ostalih inozemnih izvora

NN 87/2022 (27.7.2022.), Rješenje o razrješenju nacionalnog koordinatora za provedbu projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica Republici Hrvatskoj iz ostalih inozemnih izvora

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1341

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 16. Zakona o sustavu provedbe programa Europske unije i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora (»Narodne novine«, broj 58/06.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. srpnja 2022. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU NACIONALNOG KOORDINATORA ZA PROVEDBU PROJEKATA FINANCIRANIH IZ SREDSTAVA ZAJMOVA I DAROVNICA REPUBLICI HRVATSKOJ IZ OSTALIH INOZEMNIH IZVORA

Razrješuje se dr. sc. ZDRAVKO MARIĆ dužnosti nacionalnog koordinatora za provedbu projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica Republici Hrvatskoj iz ostalih inozemnih izvora.

Klasa: 080-02/22-02/61

Urbroj: 50301-15/15-22-1

Zagreb, 18. srpnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.