Rješenje o razrješenju predsjednika Skupštine Hrvatske Lutrije d.o.o.

NN 87/2022 (27.7.2022.), Rješenje o razrješenju predsjednika Skupštine Hrvatske Lutrije d.o.o.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1343

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), članka 31. stavka 1. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18.) i članka 31. stavka 2. Izjave društva s ograničenom odgovornošću Hrvatska Lutrija, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE HRVATSKE LUTRIJE d.o.o.

razrješuje se dr. sc. ZDRAVKO MARIĆ dužnosti predsjednika Skupštine Hrvatske Lutrije d.o.o.

Klasa: 080-02/22-01/64

Urbroj: 50301-15/15-22-1

Zagreb, 18. srpnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.